Turun ensi- ja turvakoti ry

Puh. (02) 513 4100 | Fax. (02) 513 4150
Luolavuorentie 7 b, 20810 Turku


24h/7

pilari

– oikeus apuun ja mahdollisuus selviytyä

Lähisuhdeväkivaltatyö PILARI
(Jussi-työ, Lapsityö, Pilari)

Turvaton ilmapiiri vaikuttaa koko perheeseen. Lähisuhdeväkivaltatyön avopalvelu PILARI tarjoaa yksilöllistä apua, kun perheessä on tai on ollut lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Yhteydenottoon riittää väkivallan uhka, esimerkiksi pelko tilanteen kärjistymisestä henkiseen tai fyysiseen väkivaltaan. Työskentelyssä tunnistetaan väkivaltaa ja sen vaikutuksia. Väkivaltakokemuksen käsittelyllä pyritään vahvistamaan asiakkaan elämänhallintaa ja lisäämään itseymmärrystä väkivallan loppumiseksi ja väkivaltakokemuksesta selviytymiseksi.

Mikäli asiakkaana on koko perhe, PILARI tarjoaa apua perheenjäsenille mahdollisimman samanaikaisesti yksilö-, pari- ja perhemuotoisesti. Perheenjäsenillä on omat työntekijät, jotka tekevät yhteistyötä työryhmänä perheen auttamiseksi. Työskentelyn tavoitteena on, että perhe löytäisi välineitä ristiriitojen käsittelyyn ja luottamusta niistä selviytymiseen. Työmenetelmät ovat kognitiivisia sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä.

Erityistä huomiota kiinnitetään lapsen hyvinvointiin perheen kriisitilanteessa. Lapset huomioidaan työskentelyssä odotusajasta murrosikään. Lapset altistuvat väkivallalle, vaikkei se kohdistuisi suoraan heihin tai he eivät sitä näkisi. Lapsilähtöisen väkivaltatyön tavoitteena on vahvistaa lapsen tulemista kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi perheen kriisitilanteessa. Lapsen ääntä nostetaan esiin myös vanhemman kanssa työskenneltäessä, jotta perhetilanne lapsen näkökulmasta tulee aikuisen pohdintaan. Vanhemmuustyön tavoitteena on tukea vanhemman vahvuuksia ja kannustavaa kasvatusta sekä tukea vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta kriisinkin keskellä.

PILARI tarjoaa lähisuhteessaan väkivaltaa tai sen uhkaa

kokeneille tukea kokemuksen käsittelyyn ja keinoja turvallisuuden lisäämiseen.

käyttäneille apua muutokseen ja väkivallasta irrottautumiseen tukemalla asiakasta löytämään väkivallattomia ongelmanratkaisukeinoja.

altistuneille lapsille ja nuorille ikätasoon sopivin menetelmin työstää kokemuksiaan turvallisesti lapsen omia rakentavia selviytymiskeinoja vahvistaen.