fbpx
Turun ensi- ja turvakoti ry

Puh. (02) 513 4100 | palaute@tuentu.fi
Luolavuorentie 7 b, 20810 Turku


24h/7

Pidä kiinni ® avopalveluyksikkö Olivia

Avopalveluyksikkö Olivia kuntouttaa avohoidossa olevia päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja alle 3-vuotiaiden lasten perheitä, jotka eivät tarvitse laitoskuntoutusta. Asiakkaita ohjautuu muun muassa ensikoti Pinjasta, Tyksin riippuvuuspsykiatrian poliklinikalta sekä lastensuojelusta. Kuntoutuksen tavoitteina ovat päihteetön raskausaika ja vanhemmuus, sekä toimivan vuorovaikutuksen syntyminen vanhemman ja lapsen välille. Tavoitteena on myös etsivien työmuotojen kehittäminen yhdessä muiden hoitojärjestelmän toimijoiden kanssa.

Avopalveluyksikkö Olivian olohuone Verkatehtaankatu 4, Turku.Kuntoutus muodostuu omaohjaajasuhteessa tapahtuvasta yksilö- ja perhetyöstä, sekä ryhmätapaamisista yhteisössä. Kuntoutukseen sisältyy 2-3 viikkokäyntiä, joista yksi tai kaksi on ryhmätapaamisia ja yksi kotikäynti tai perhe- / yksilötapaaminen Oliviassa tai muualla. Jokaiselle asiakkaalle valitaan työryhmästä omaohjaaja ja hänelle työpari.

Kuntoutus alkaa kuukauden mittaisella arviointijaksolla, jonka aikana kartoitetaan asiakkaan päihde- ja perhetaustaa, elämäntilannetta, kuntoutuksen tavoitteita, sekä tuen tarvetta ja määrää. Kuntoutus rakentuu arviointi – ja kuntoutusjaksosta sekä seurannasta, joka päättää kuntoutuksen. Kuntoutuksen kokonaisuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan, lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja muiden hoitavien tahojen kanssa. Jokainen asiakas kulkee oman kuntoutumisen polkunsa, joka joskus voi olla monivaiheinenkin retkahduksen sattuessa.

Kuntoutusmenetelminä ovat yhteisö- ja hoivaa ja leiki-ryhmät kerran viikossa, omaohjaajakeskustelut, valokuvaterapeuttinen työskentely, vuorovaikutuksen video-ohjaus,  keholliset hoidot ja huumeseulat sekä alkometripuhallutukset. Lisäksi toiminnalliset menetelmät kuten retket kuuluvat kuntoutukseen.

Olivian työryhmä

Olivian työryhmä koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. Moniammatillisesta työryhmästämme löytyy runsaasti päihde- ja vuorovaikutushoidon osaamista. Työryhmä on kouluttautunut laajasti muun muassa yhteisökuntoutuksen menetelmiin, päihdehoitotyöhön, vanhemman ja lapsen välisen suhteen havainnointiin ja arviointiin (WMCI, PDI, MIM, ERA) epävakaan persoonallisuuden hoitoon ja traumatyöskentelyyn. Työryhmästä löytyy osaamista myös valokuvaterapeuttiseen työskentelyyn ja erilaisiin kehollisiin hoitoihin (raskausajan hieronta ja vauvahieronta).

Ahola Saana: Yksikön vastaava, sosiaalityöntekijä (VTM)
Lehto Sari: Sairaanhoitaja (AMK), psykiatria
Pere Riitta: Sosionomi (AMK)
Räsänen Laura: Lähihoitaja, Sairaanhoitaja-Kätilö (AMK)
Silván-Soini Janette: Sosionomi (AMK), opintovapaalla
Sonkkila Jaana: Sosionomi (AMK)
Tuuli Susanna: Lähihoitaja, Sosionomi (AMK)

Olivia sijaitsee Verkahovissa osoitteessa Verkatehtaankatu 4, as. 718a, 20100 Turku, 7 krs. Sisäänkäynti pääovista K-marketin vierestä.

Paikkatilanne:
Oliviassa on kolme paikkaa vapaana. Lisää paikkoja vapautumassa, joten ota yhteyttä!