Turun ensi- ja turvakoti ry

Puh. (02) 513 4100 | Fax. (02) 513 4150
Luolavuorentie 7 b, 20810 Turku


24h/7

Turun ensi- ja turvakoti ry

Turun ensi- ja turvakoti ry on vuonna 1945 perustettu kansalaisjärjestö, jonka sääntömääräinen tehtävä on perhekeskeinen lastensuojelutyö. Yhdistyksen kaksi asiantuntijuusaluetta ovat vaativa vauvatyö sekä kriisi- ja väkivaltatyö. Molemmissa tarjotaan palveluja sekä ympärivuorokautisesti että avopalveluna.

Yhdistys kuuluu alueellisena jäsenyhdistyksenä Ensi- ja turvakotien liittoon. Yhdistys on lähes 70  toimintavuotensa aikana muodostunut moninaisia sosiaalipalveluja tuottavaksi yksiköksi. Yhdistys perustettiin v. 1945 tukemaan avioliiton ulkopuolella synnyttäviä äitejä tarjoamalla asumispalvelua ja sosiaalista tukea. Yhteiskunnan muutosten myötä palveluvalikoimaa on laajennettu vastaamaan kunkin aikakauden tarpeita.

Yhdistyksen henkilökuntaan kuuluu 61 kokoaikaista ja 2 osa-aikaista vakinaista työntekijää. Näiden lisäksi eri sijaisia työskentelee vuoden aikana noin 85. Suurin osa henkilökunnasta on AMK-tasoisen tutkinnon suorittanutta. Yhdistys toimii Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaisesti.

Turun ensi- ja turvakoti ry:n toimintaa johtaa hallitus, johon kuluu puheenjohtaja ja 9 jäsentä. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa. Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu 108 henkilöjäsentä ja 4 järjestöjäsentä.

Tiivis yhteistyö kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä lastensuojelujärjestöjen kanssa mahdollistaa työmme onnistumisen.