Skip to main content

Hallitusohjelman tavoitteena on rakentaa lapsiystävällistä Suomea. Siitä huolimatta on käynnissä alkoholilain muutos, jolla sallittaa 8 prosenttisten, käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myyminen päivittäistavarakaupoissa. Alkoholin saatavuuden ja samalla päihdehaittojen lisääminen aiheuttaa vakavan riski lasten oikeuksien ja turvallisen kehityksen kannalta.

Raskauden aikana kohtuullinenkin alkoholinkäyttö lisää sikiön kehityshäiriöiden ja syntyvän lapsen sairausriskiä. Erityinen riski liittyy humalajuomiseen. Arvion mukaan Suomessa syntyy vuosittain 600—3 000 lasta, joilla on jokin alkoholin aiheuttama vaurio. Rekisteri- ja tilastotietojen pohjalta on arvioitu, että Suomessa on jo nykyisin 65 000-70 000 lasta, joiden toisella tai molemmilla vanhemmilla on päihdeongelma.

Suomessa syntyy vuosittain arviolta 600—3 000 alkoholin vaurioittamaa lasta

Huostaanotettujen 0-3 -vuotiaiden lasten merkittävänä taustatekijänä on toisen tai molempien vanhempien päihde- tai mielenterveysongelma. Kyse on pitkäaikaisista ja kalliista sijoituksista. Vanhempien hallitsematon alkoholinkäyttö heijastuu lasten elämään turvattomuutena ja näkyy myöhemmin kasvaneina mielenterveys- ja päihdeongelmien ja huono-osaisuuden riskeinä.

Päihdekuntoutuksen avulla vauva voi elää vanhempiensa kanssa

Turun ensi- ja turvakotiyhdistyksessä tehdään työtä päihteiden vuoksi riskissä olevien odottavien ja vauvaperheiden kanssa. Ensikoti Pinja, joka on osa valtakunnallista Pidä kiinni®-hoitojärjestelmää, tuottaa vaativana palveluna vauvalähtöistä päihdekuntoutusta. Se tarjoaa tehokasta, korjaavaa ja ennaltaehkäisevää palvelua oikea-aikaisesti sitä tarvitseville. Kuntoutus antaa mahdollisuuden katkaista monesti useiden sukupolvien mittaisia vaurioittavia kehityskulkuja.

Kuntoutus antaa mahdollisuuden katkaista monesti useiden sukupolvien mittaisia vaurioittavia kehityskulkuja

Ensikoti Pinjassa työstetään vanhemman elämänhistoriasta seuranneita nykyhetken haasteita ja rakennetaan keinoja korjata näitä, jotta vanhempi pystyisi tarjoamaan omalle vauvalleen riittävän vakaata vanhemmuutta sekä ylläpitämään päihteettömyyttä. Tyypillinen kuntoutusjakson pituus, minä aikana saadaan vaikuttavia ja kestäviä tuloksia, on noin vuosi. Hoitojärjestelmän tulokset riittävän pitkällä kuntoutuksella ovat hyviä, vauvat terveitä ja voivat turvallisesti elää vanhempiensa kanssa.

Vauvojen ja lasten  turvallinen kehitys on tärkeämpää kuin elinkeinopoliittiset tavoitteet

YK:n lapsen oikeuksien komitea kehotti tänä vuonna antamissaan suosituksissa Suomea toimeenpanemaan alkoholiongelmaisten vanhempien hoitoa. Nyt vauva- ja lapsiperheillä palvelujen saatavuus toteutuu puutteellisesti. Alkoholin pelkästään terveydenhuollolle aiheuttamat suorat kustannukset vuodessa ovat 157 miljoonaa euroa.

Lakimuutos on ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteen kanssa hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua. Se päinvastoin lisää hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Niissä resurssit ovat jo entuudestaan riittämättömät ja henkilöstöpula merkittävä. Elinkeinopoliittisia tavoitteita ei pidä asettaa näin räikeästi vauvojen ja lasten turvallisen kehityksen ja sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden edelle.

Heli Paasio
toiminnanjohtaja
Turun ensi- ja turvakoti ry

Riitta Särkelä
YTT, pääsihteeri
Ensi- ja turvakotien liitto ry