Skip to main content

Kesäkuun kuntavaaleissa valitaan jälleen kuntien valtuustot. Ensi- ja turvakotien liitto muistuttaa äänestäjiä, että nyt on tilaisuus vaikuttaa perheiden ja lasten tilanteisiin omalla äänellä. Jokainen kuntapäätös vaikuttaa lapsiin ja perheisiin. Kunnan investointi lapsiperheisiin on viisasta.

Vauvat eivät voi odottaa. Vauvat ja vauvaperheet on asetettava etusijalle palveluissa. Neuvoloille on turvattava hyvät resurssit odottavien ja vauvaperheiden tueksi. Riskissä oleville vauvaperheille on mahdollistettava riittävän pitkäkestoinen ympärivuorokautinen kuntoutus jo odotusaikana.

Hyvässä kunnassa kotona ei tarvitse pelätä. Turvallinen lapsuus ja mahdollisuus elää ilman väkivaltaa ovat jokaisen oikeuksia. Tieto lähisuhdeväkivaltaan tarjolla olevasta avusta tulee olla helposti saatavilla jokaisessa kunnassa. Järjestöt on otettava kunnissa osaavaksi kumppaniksi lähisuhdeväkivaltatyössä.

Kilpailuttaminen on taitolaji. Lasten ja perheiden kannalta palvelun jatkuvuus ja laatu on kaikkein tärkeintä. Kunnan hankintastrategiassa on varmistettava, ettei palveluhankintoja kilpailuteta vain hinnalla, vaan myös laadulla ja vaikutuksilla.

Vähävaraisia vauva- ja lapsiperheitä tulee kunnissa tukea taloudellisesti. Heikoimmassa asemassa oleville lapsille ja perheille on varmistettava riittävä apu. Kunnissa on vahvistettava varhaiskasvatusta, neuvoloiden resursointia ja lisättävä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määrää kaikkein vaikeimmassa tilanteessa elävien lasten ja lapsiperheiden tueksi. Me järjestöissä olemme valmiita olemaan kumppanina tässä työssä.

On inhimillistä ja taloudellista ehkäistä ongelmat ennakkoon. Turvataan lasten ja perheiden hyvinvointi myös tulevaisuudessa oikeilla päätöksillä. Esitteessä on tietoa siitä, mikä meidän mielestämme on tärkeää.

Annetaan näissä vaaleissa ääni lapselle!