fbpx
Turun ensi- ja turvakoti ry

Puh. (02) 513 4100 | palaute@tuentu.fi
Luolavuorentie 7 b, 20810 Turku


24h/7

PILARI 
Apua lähisuhdeväkivaltaan, turvallisuutta ihmissuhteisiin

Lähisuhdeväkivaltatyö PILARI

Pilari tarjoaa yksilöllistä apua, kun perheessä on ollut lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Väkivaltaa ja sen vaikutuksia voi olla itse vaikea tunnistaa. Väkivaltakokemuksen käsittelyllä pyritään vahvistamaan asiakkaan elämänhallintaa ja lisäämään itseymmärrystä väkivallan loppumiseksi ja väkivaltakokemuksesta selviytymiseksi.

Pilari tarjoaa lähisuhteessaan väkivaltaa tai sen uhkaa

  • käyttäneille aikuisille ja lapsille tukea muutokseen ja väkivallan lopettamiseen auttamalla asiakasta löytämään väkivallattomia ongelmanratkaisukeinoja
  • kokeneille aikuisille ja lapsille tukea kokemuksen käsittelyyn ja keinoja turvallisuuden lisäämiseen
  • väkivallalle altistuneille lapsille mahdollisuuden työstää kokemuksiaan turvallisesti ikätasoon sopivin menetelmin ja lapsen omia rakentavia selviytymiskeinoja vahvistaen

Erityistä huomiota kiinnitetään lapsen hyvinvointiin perheen kriisitilanteessa. Lapset altistuvat väkivallalle, vaikkei se kohdistuisi suoraan heihin tai he eivät sitä näkisi. Lapsilähtöisen väkivaltatyön tavoitteena on vahvistaa lapsen tulemista kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi perheen kriisitilanteessa. Lapsen ääntä nostetaan esiin myös vanhemman kanssa työskenneltäessä, jotta perhetilanne lapsen näkökulmasta tulee aikuisen pohdintaan.

Mikäli asiakkaana on koko perhe, Pilari tarjoaa apua perheenjäsenille mahdollisimman samanaikaisesti yksilö-, pari- ja perhemuotoisesti. Perheenjäsenillä on omat työntekijät, jotka tekevät yhteistyötä työryhmänä perheen auttamiseksi. Työskentelyn tavoitteena on, että perhe löytäisi välineitä ristiriitojen käsittelyyn ja luottamusta niistä selviytymiseen. Työmenetelmät ovat ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Instagram