Skip to main content
Turun ensi- ja turvakoti ry:n uutiset

Avopalvelu Vuorovaikutuskylpy hakee perheterapeuttia tai psykoterapeuttia

By 4.5.2017No Comments

Turun ensi- ja turvakoti ry julistaa haettavaksi

Perheterapeutin / psykoterapeutin toimen vaativan vauvatyön avopalvelu Vuorovaikutuskylpyyn.

Toimi täytetään 1.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Avopalvelu Vuorovaikutuskylpy tarjoaa terapeuttista vuorovaikutuskuntoutusta vauva- ja pikkulapsiperheille. Vuorovaikutuskuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhdetta niin, että lapsen terve kehitys mahdollistuu ja perheen hyvinvointi lisääntyy. Työskentely voi käynnistyä jo odotusaikana. Työ on pääasiaalisesti kotiin tehtävää kuntoutusta, mikä edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Toimeen valittavalta edellytetään sosiaali- tai terveysalan AMK-tasoista tai entistä vastaavaa opistotasoista tutkintoa sekä Valviran laillistamaa perhe- tai psykoterapeutin tutkintoa. Arvostamme kokemusta lastensuojelutyöstä, vauvaperheiden kanssa työskentelystä, sekä osaamista liittyen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden havainnointiin ja tukemiseen.

Työ on pääsääntöisesti päivätyötä, mutta saattaa sisältää myös iltaisin tehtävää työtä. Työntekijöiden jaksamisesta pidämme huolta mm. säännöllisten työnohjausten ja koulutusten avulla. Palkkaus on AVAINTA TES:n mukaan.

Valitun tulee ennen työn aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostitse 1.6.2017 klo 16 mennessä vaativan vauvatyön palvelupäällikkö Eija Järviölle (eija.jarvio@tuentu.fi).  Haastattelut pidetään 13.6.2017 klo 9 – 16.

Lisätietoja tehtävästä voi kysyä Eija Järviöltä, p. 050 4006100 ma 15.5. klo 13 – 15 ja ke 24.5. klo 15 – 16 ja Saara Jaskarilta p. 050 3821200 ma 22.5. klo 12 -1 4