fbpx
Turun ensi- ja turvakoti ry

Puh. (02) 513 4100 | palaute@tuentu.fi
Luolavuorentie 7 b, 20810 Turku


24h/7

avopalvelu Vuorovaikutuskylpy

Vuorovaikutuskylpy tarjoaa pienen lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhdetta vahvistavaa terapeuttista työskentelyä, joka räätälöidään aina perheen tarpeiden mukaan.  Kohderyhmänä ovat perheet, joissa lapsi on 0-3 vuoden ikäinen. Tapaamiset voivat tarvittaessa käynnistyä jo vauvan odotusaikana. Perhe tarvitsee asiakkuuteen maksusitoumuksen oman kunnan sosiaalitoimelta tai terveystoimelta.

Pieni lapsi kehittyy vuorovaikutussuhteessa, jossa hän oppii äidin ja isän kanssa monia asioita itsestään ja ihmissuhteista. Joskus lapsen ja vanhemman suhteen rakentuminen molempia tyydyttäväksi voi olla haasteellista. Vanhemman voi olla vaikea ymmärtää lastaan sekä vastata lapsen tarpeisiin. Hän voi kokea lapsen vaikeana ja/tai vanhemmuuden voittopuolisesti negatiivisena. Yhdessäolo voi olla niukkaa ja ilotonta.

Pulmien taustalla voi olla vanhemman psyykkistä huonovointisuutta, vanhemman ylikuormittumista (mm. yksinhuoltajuus, puutteelliset tukiverkostot ja vauvan vaikeahoitoisuus) tai vanhemman voimakasta epävarmuuden / avuttomuuden tunnetta vanhemmuuteen ja vauvan hoitamiseen liittyen.

Yhteistyö perheen kanssa käynnistyy tutustumis- ja arviointijaksolla. Jakson tavoitteena on tutustua perheen tilanteeseen ja tarpeisiin sekä löytää yhteiset tavoitteet työskentelylle. Yhteistyön kestosta sovitaan yhdessä perheen ja lähettävän tahon kanssa. Terapeuttisessa työskentelyssä hyödynnetään myös toiminnallisia menetelmiä ja videotyöskentelyä.

Perheen siirtyessä kunnallisiin perhepalveluihin yhteistyötä tehdään perheen jatkotyöskentelystä vastaavan tahon kanssa. Tarvittaessa koko kuntoutusjakso voidaan toteuttaa yhteistyönä kunnan oman perhetyön kanssa. Tällöin Vuorovaikutuskylvyn työntekijä tulee kunnan perhetyöntekijän työpariksi.

Avopalvelu Vuorovaikutuskylpy tarjoaa myös jatkotyöskentelyä Ensikodilta kotiutuville perheille. Siirtymävaihe laitoskuntoutuksesta kotiin on tällöin mahdollista toteuttaa turvallisesti ja joustavasti.  Perheen tukena on näissä tilanteissa tiimi, joka muodostuu sosiaalialan ohjaajasta ja perheterapeutista/psykoterapeutista. Tiiviin, tavoitteellisen työskentelyn on mahdollista jatkua pidempäänkin; asiakassuunnitelma päivitetään säännöllisesti perheen ja perheen vastuusosiaalityöntekijän kanssa.