Ensikodin avopalveluyksikkö

Intensiivisen tuen tarpeeseen

Ensikodin avopalvelun päiväryhmätoiminta on suunnattu intensiivisen tuen tarpeessa oleville alle 3-vuotiaiden lasten perheille. Perheen tuen tarve voi johtua esimerkiksi vanhemman mielenterveyden haasteista, arjen hallinnan pulmista, tukiverkoston puutteesta, vauva-arjen kuormittavuudesta tai elämän kriisitilanteesta.

Avopalvelun tehtävä on varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja vanhemman itsetunnon ja toimintakyvyn vahvistaminen. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä kiintymyssuhdetta, turvata lapsen iänmukainen kehitys, ehkäistä perheen syrjäytymistä sekä tukea vanhemman kykyä löytää uusia toimintamalleja arjen ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Ota yhteyttä

Tiina Saarinen-Salmi
Puh. 050-441 1409
tiina.saarinen-salmi@tuentu.fi

Turun ensikoti -esite