Ensikodin avopalveluyksikkö

Intensiivisen tuen tarpeeseen

Ensikodin avopalvelutoiminta on suunnattu intensiivisen tuen tarpeessa oleville perheille. Perheen tuen tarve voi johtua esimerkiksi vanhemman mielenterveyden haasteista, arjen hallinnan pulmista, tukiverkoston puutteesta, vauva-arjen kuormittavuudesta tai elämän kriisitilanteesta.  

Avopalvelun tehtävä on varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja vanhemman itsetunnon ja toimintakyvyn vahvistaminen. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä kiintymyssuhdetta, turvata lapsen iänmukainen kehitys, ehkäistä perheen syrjäytymistä sekä tukea vanhemman kykyä löytää uusia toimintamalleja arjen ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Työtä tehdään yksilöllisenä ja räätälöitynä perheohjauksena perheen kotona tai yhdistyksen tiloissa. Toteutamme myös suunnitelmallista, tavoitteellista ja ammatillisesti ohjattua päiväryhmätoimintaa.

Ota yhteyttä

Yksikön vastaava
Tiina Saarinen-Salmi
Puh. 050-441 1409
tiina.saarinen-salmi@tuentu.fi

Ensikodin avopalvelun esite