Turun ensi- ja turvakoti ry

Puh. (02) 513 4100 | palaute@tuentu.fi
Luolavuorentie 7 b, 20810 Turku


24h/7

AVOPALVELUyksikkö Olivian etsivän ja matalankynnyksen työ

Etsivän ja matalankynnyksen työn tavoite on löytää ja ohjata päihdeongelmaiset odottavat äidit sekä vauvaperheet tuen ja palveluiden piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta vanhemman päihteiden käytöstä syntyviä haittoja voitaisiin ehkäistä ja vähentää. Tavoitteena on myös madaltaa ammattilaisten ohjaamisen kynnystä.

Etsimme perheitä, joissa odotetaan vauvaa tai siellä on jo alle kolmivuotias lapsi, ja oma tai puolison päihteiden käyttö mietityttää. Olivian matalan kynnyksen työ on maksutonta, eikä perhettä velvoiteta sitoutumaan ohjaukseen, jos perhe ei itse ole siihen valmis. Apua voi hakea myös nimettömänä. Kaikki yhteydenotot ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

Etsivän ja matalankynnyksen toimintamuotona on tällä hetkellä kerran viikossa kokoontuva raskaana olevien äitien ryhmä. Lisäksi työntekijät tapaavat asiakkaita yksilö- ja perhekäynneillä ja valtakunnallisessa Chat-päivystyksessä.