Skip to main content

Turun ensi- ja turvakoti ry:ssä työskentelee noin 70 vauva- ja lapsiperhepalvelujen, kriisi- ja väkivaltatyön sekä eroauttamisen asiantuntijaa. Asiantuntijoidemme monipuolista osaamista tukee 77 vuoden kokemus perhekeskeisestä lastensuojelutyöstä. Nykyaikaisuus, palvelujen ajantasaisuus ja työn laatu ovat meille tärkeitä. Haluamme tukea perheitä ajanmukaisesti ja katseemme on paitsi tässä päivässä myös tulevaisuudessa. 

Ensikoti Pinja on osa valtakunnallista Pidä Kiinni® -hoitojärjestelmää, jonka ensikodit ovat erikoistuneet vauvalähtöiseen päihdekuntoutukseen. Pinja on 7-paikkainen kodinomainen kuntoutusyhteisö, jossa henkilökunta on läsnä ympäri vuorokauden päihdeongelmasta kärsivien perheiden tukena ympäri vuorokauden.

Etsimme ensikoti Pinjaan lähijohtajaa vakituiseen työsuhteeseen.

Lähijohtajana toimit ensikoti Pinjan vastuuhenkilönä ja lähiesihenkilönä. Vastaat yksikön toiminnasta, kuntoutuksen sisällön suunnittelusta ja kehittämisestä yhdistyksen perustehtävän ja strategian mukaisesti. Vastuullasi on asiakastyön laatu ja kehittäminen sekä osallistuminen kuntoutustyöhön yhdessä työryhmän kanssa. Kykenet tehokkaasti edistämään asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntämään eri verkostojen kanssa tapahtuvaa yhteistyötä. Vastuullasi on myös Pinjan palvelujen markkinointi.

Työhösi sisältyy myös yhdistyksen yhteisiä tehtäviä, kuten kansalaistoiminnan ja koko yhdistyksen toiminnan edistäminen.

Tehtäväsi tueksi tarjoamme sitoutuneen ja motivoituneen työyhteisön. Johtoryhmän jäsenenä pääset vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan ja saat tueksesi monialaisen innostavan tiimin.

Edellytämme sinulta soveltuvaa ylempi korkeakoulututkintoa ja kokemusta lastensuojelusta ja/tai päihdetyöstä. Arvostamme johtamisosaamista ja -kokemusta. Eduksi katsomme Pidä kiinni -hoitojärjestelmän tuntemuksen. Kuuntelemme mielellämme näyttöjäsi aiemmista tehtävistäsi ja mikä motivoi sinua hakemaan avoinna olevaa tehtävää.

Valituksi tulleen tulee osoittaa Tartuntatautilain 48§:n ja 48a§:n vaatima suoja tai täydentää suoja sovitussa ajassa.

Pidämme huolta henkilöstöstä mm. säännöllisten työnohjausten, monipuolisten koulutusten, hyvien työterveyspalvelujen sekä liikunta- ja kulttuurisaldon avulla. Yhdistyksessä noudatamme Avaintyönantajien AVAINTA ry:n työehtosopimusta.

Lähetä hakemuksesi ja CV sekä suosittelija kehittämispäällikkö Pilvi Rantaselle osoitteeseen pilvi.rantanen@tuentu.fi viimeistään 8.7.2022 klo 16. Otamme yhteyttä hakijoihin viikolla 28 ja haastattelut toteutamme 25.-26.7.2022. Mahdollinen jatkohaastattelu suoritetaan 29.7.2022.

Lisätietoja: 22.6. klo 12-14, 27.–28.6. klo 12-14 ja 30.6.-7.7. klo 9.30-11.30 kehittämispäällikkö Pilvi Rantanen p. 050-4665575