Skip to main content

Turun ensi- ja turvakoti ry:n ylläpitämän Perheryhmäkodin tehtävänä on tarjota nuorelle turvallinen kodinomainen ympäristö ja tukea nuorta kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan hänen kasvaessaan kohti itsenäistä elämää.

Haemme ohjaajaa määräaikaiseen toimeen äitiysvapaan sijaiseksi ajalle 1.9.2020- 6.4.2021.

Pätevyysvaatimuksena on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan AMK-tutkinto tai entinen vastaava opistotason tutkinto.

Toimeen valittavalta edellytetään kykyä nuorten moninaisten elämäntilanteiden kohtaamiseen, koulunkäynnin ja harrastustoiminnan tukemiseen, itsenäistymistaitojen harjoitteluun, sekä yhteistyöhön Turun kaupungin edustajan, ELY-keskuksen, kouluviranomaisten, opettajien ja nuorten edustajien kanssa. Sijaishuollon ja maahanmuuttajatyön työkokemus sekä kotouttamislainsäädännön tuntemus luetaan eduksi.

Työssä noudatetaan yleistyöaikaa, joka sisältää aamu-, iltavuoroja sekä viikonlopputyötä. Työntekijöiden jaksamisesta pidämme huolta mm. säännöllisten työnohjausten ja koulutusten avulla. Työssä noudatetaan AVAINTA Ry:n työehtosopimusta.

Tehtävään valitun tulee esittää ennen työn aloittamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Työsuhteessa noudatetaan 3 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa Perheryhmäkodin yksikön vastaava Tatu Iisakkila, p. 050 3097541 arkisin klo 10-14 välillä.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostitse 17.6.2020 klo 16 mennessä yksikön vastaava Tatu Iisakkilalle (tatu.iisakkila@tuentu.fi). Haastatteluja voidaan tehdä jo hakuaikana.