Skip to main content

Turun turvakoti on ympärivuorokautinen kriisi- ja väkivaltatyön yksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaista, turvattua asumista ja psykososiaalista tukea lähisuhteessaan väkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneelle. Haemme ohjaajan sijaista ajalle 4.10.2021-30.10.2022.

Turvakodin ohjaajan keskeisenä työtehtävänä on asiakastyö, joka pohjautuu intensiiviseen psykososiaaliseen tukeen. Ohjaaja tukee asiakasta väkivallasta ja kriisitilanteesta selviytymisessä. Työskentelyn lähtökohtana on asiakkaan tilanteen vakauttaminen, voimavarojen vahvistaminen ja toivon luominen turvalliseen elämään. Keskeisenä osana asiakastyötä on lasten kanssa tehtävä työ.

Toivomme sinulta valmiutta itsenäiseen työotteeseen ja rohkeutta kohdata ja työskennellä lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden asiakkaiden kanssa. Eduksi katsomme perehtyneisyyden ja työkokemuksen lähisuhdeväkivallan kriisityöstä, lastensuojelutyöstä, traumatyöstä tai jostain muusta soveltuvasta erityisosaamisesta.

Tarjoamme sinulle työntekijänä turvakodissa kokemusta kriisityöstä lähisuhdeväkivallan uhrien ja heidän lastensa kanssa. Työssä näet, millaista on työskennellä valtiorahoitteisessa palvelussa THL:n ohjauksessa, ja millaista on työskennellä Turun ensi- ja turvakotiyhdistyksessä. Olet osa tiimiä, jossa työskentelee ohjaajia sekä yksikön lähijohtaja/sosiaalityöntekijä.

Odotamme sinulta sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkintoa tai aiempaa vastaavaa opistotason tutkintoa. Huomioimme hakijoina myös opiskelijat, jotka valmistuvat viimeistään vuodenvaihteessa 2021–2022.

Työssä noudatetaan yleistyöaikaa, joka sisältää aamu- ja iltavuoroja sekä viikonlopputyötä. Työntekijöiden jaksamisesta pidämme huolta mm. säännöllisten työnohjausten ja monipuolisten koulutusten avulla. Noudatamme AVAINTA Ry:n työehtosopimusta.

Ennen työn aloittamista, odotamme sinun esittävän hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastasi ja rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukaisen rikosrekisteriotteen (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Tehtävään valitulla tulee olla suoritettuna kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta hygieniapassi. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Sijaisuus alkaa 4.10.2021 tai sopimuksen mukaan

Toimita hakemuksesi ansioluetteloineen sähköpostitse 17.9.2021 klo 16 mennessä lähijohtaja Marika Vuoristolle, marika.vuoristo@tuentu.fi. Haastattelemme hakijoita viikolla 38.

Lisätietoja: arkisin klo 9–14 välillä, Marika Vuoristo, p. 046 9230 077, marika.vuoristo@tuentu.fi.