Skip to main content

Vauvalähtöistä päihdekuntoutusta tekevässä Pidä kiinni® -ensikoti Pinjassa kuntoutuminen perustuu yhteisökuntoutukseen. Yhteisössä jaetaan arjen vastuut, sovitaan asioista yhdessä ja ollaan kiinnostuneita toisten voinnista ja kuntoutumisesta.

Pinjaan tulevilla kuntoutujilla on kaikilla riippuvuussairaus, eli addiktio johonkin. Riippuvuuden asiantuntijoista moni ajattelee, että riippuvuussairaus ei niinkään liity itse päihteeseen, vaan se on tunne-elämän sairaus, jonka yhtenä syynä on yhteyden puute. Aito yhteys itseen ja muihin ihmisiin on kadonnut ja ihminen on jäänyt yksin. On siis helppo ymmärtää, miksi juuri yhteisökuntoutus tehoaa päihderiippuvuuteen niin hyvin. 

Jokainen asiakas Pinjassa tekee vuorollaan koko yhteisölle ruokaa ja hoitaa oman siivousvuoronsa. Yhteisössä jaetaan myös omaan elämään ja kuntoutumiseen liittyvät ajatukset ja tunteet. Vaikeissa hetkissä voi saada voimaa toisilta, jotka ovat kokeneet saman. Pidemmälle toipuneet antavat toivoa heille, joiden toipumismatka on vielä alussa. Myös ristiriitatilanteet, joita yhteisöissä väistämättä aika ajoin tulee, selvitellään yhdessä ohjaajien avustuksella. Yhteisön hyvinvointi riippuu sen jokaisen jäsenen antamasta panoksesta, ja hyvinvoivassa yhteisössä toisista pidetään huolta. 

Useimmille Pinjaan tuleville asiakkaille yhteisöön tuleminen ja muiden ihmisten kanssa oleminen on se, mikä eniten hankaa vastaan ja ahdistaa. Muut ihmiset koetaan usein ahdistavina, ja asiakas kertoo, että sosiaalisuus ja ryhmässä oleminen tuntuu vaikealta. Se, mitä eniten tarvitsisi, eli yhteys muihin ihmisiin, pelottaa eniten. 

Se, mitä eniten tarvitsisi, eli yhteys muihin ihmisiin, pelottaa eniten

Asiakkailla onkin runsaasti aikaisempia huonoja kokemuksia ihmisten kanssa toimimisesta. Useimmilla kokemus on alkanut jo lapsuudesta. Jo pieni vauva kokee häpeää, kun hän yrittää saada yhteyttä vanhempaan ja jääkin ilman. Aikuinen ei useinkaan tahallaan jätä lasta huomiotta, mutta jos oman mielen täyttävät huolet, murheet ja stressi, sekä monien meidän asiakkaidemme kohdalla myös heidän vanhempiensa oma riippuvuussairaus, ei lapselle jää vanhemman mielessä tilaa, eikä yhteyttä synny.

Tämä häpeän kokemus jatkuu monilla läpi elämän. Yhteyttä muihin haetaan, mutta sitä ei synny. Häpeävä ihminen alkaa vetäytyä ja alkaa lopulta pelätä yrittämistäkin. Häpeän ja yksinäisyyden tuskaa turrutetaan päihteillä. 

Yhteisökuntoutus pyrkii hoitamaan tätä kaikkea. Sen tavoitteena on synnyttää yhteyttä muihin ihmisiin – yhteisön muihin asiakkaisiin, ohjaajiin ja Pinjassa tärkeimpänä myös omaan lapseen, jotta yhteydettömyyden ja häpeän kierre ei jatkuisi. Asiakkaiden loppupalautteista nähdäänkin, että eniten heitä on auttanut juuri yhteisössä oleminen. Eniten on auttanut se mikä on aluksi eniten pelottanut. 

Sirri Aronen ja Jenni Silvennoinen
Pidä kiinni -ensikoti Pinja