Skip to main content

Syksyn aikana on käyty vahva kamppailu järjestörahoituksen turvaamisen puolesta. Olemme olleet mukana vaikuttamassa siihen, että viesti päättäjille on selkeä: ilman järjestörahoitusta moni avunsaaja jää täysin heitteille, ja se taas on sekä inhimillisesti kohtuutonta että taloudellisesti järjetöntä.

Valtiovarainministeriö esitti v.2021 budjetissaan, että sote-järjestöiltä leikattaisiin 127 milj. euroa, eli joka kolmas euro lähtisi pois järjestöjen maksuttomasta auttamistyöstä. Tilannetta ei auttanut yhtään se, että sosiaali- ja terveysministeriö oli itse esittänyt 70 miljoonan leikkausta samoihin rahoihin. Syynä kerrottiin olevan Veikkauksen vähentyneet tuotot (johtuen vastuullisuuspolitiikasta ja koronan sulkemien pelikoneiden tuottojen pienentymisestä).

Viime viikot on päättäjille tehty tiettäväksi, mitä tällaiset ehdotukset toteutuessaan tarkoittaisivat. Esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liitossa oli viime vuonna yli 16 000 avunsaajaa (vauvaperheitä, lähisuhdeväkivallan, päihteiden ja erotilanteiden vuoksi).

Viesti meni perille ja valtioneuvosto teki budjettiriihessä päätöksen kompensoida aiemmin esittämänsä leikkaukset ensi vuodelle. MUTTA kompensaatio on vain ensi vuodelle, ja se otetaan sote-järjestöjen osalta sen omista, aiemmin RAY:n jäämistönä olevista jakamattomista voittovaroista.

Kyllä, on äärettömän tärkeää, että rahoitus turvattiin nyt. Ja kyllä, jakamattomien voittovarojen kohdennus sovitusti sote-järjestöille on hyvä juttu, mutta samalla muut edunsaajat (liikunta ja kulttuuri) saivat omat kompensaationsa suoraan valtion budjetista, eivätkä joutuneet samalla tavalla ottamaan ensi vuoden rahoitustaan ”omista” tulevaisuuden resursseistaan.

Ensi vuosi hoituu, mutta mitä sen jälkeen? Veikkauksen voittovarat tuskin ovat kasvamaan päin, vaikka uuden arpajaislakiehdotuksen myötä rajoitetaan ulkomailla pelattavien pelien voittojen kotiutumismahdollisuuksia Suomeen. Loputtomiin ei aiemmin kertyneet jakamattomat voittovaratkaan riitä.

Järjestörahoitus ei ole turvattu jatkossakaan, jos asiassa ei tehdä pitkän aikavälin suunnitelmaa. Epävarma tilanne on kestämätön järjestöissä toimiville ja täysin kohtuuton apua tarvitseville.

Heli Paasio, toiminnanjohtaja, Turun ensi- ja turvakoti ry