Skip to main content

Olemme eläneet jo jonkin aikaa ajassa, jossa maailma ja toimintaympäristö muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla. Järjestönä meidän omasta osaamisestamme kiinnipitäminen, sen hyödyntäminen, jakaminen ja täydentäminen sekä täysin uuden rakentaminen ovat osa arkea. Emme eroa tässä muista palveluja tuottavista organisaatioista.

Hyvinvointialueen rakennemuutos, ja sen myötä tulevat vielä osin hahmottamattomat muutokset alueen palvelurakenteessa kirittävät meitä osaamisemme suhteen. Ehkä suurempana kirittäjänä meillä on entistä haastavammat asiakkaat ja asiakasperheet.

Yhdistyksemme on paljon muutakin kuin ensi- tai turvakoti

Organisaatiomme suuri vahvuus on osaamisemme laaja pohja. Moni ei välttämättä tiedä, että meillä tuotetaan erilaisia palveluita kahdeksassa eri toimintayksikössä. Yhdistys on paljon muutakin kuin ensikoti– tai turvakotipalvelut. Luontaisesti yhdistyksen sisällä tehdään arjessa yhteistyötä ja jaetaan osaamista yli toimintayksikkörajojen. Mutta aina voi tehdä enemmän ja siitä syystä lähdimme muun muassa kokeilemaan viime vuonna uutta kevyttä toimintamallia.

Ratkotaan ja opitaan -toimintamallista tuli menestys

Kevyen toimintamallin kokeilulle tuli nimeksi Ratkotaan ja opitaan yhdessä. Käytännössä kyse on case-konsultaatiotunnista, johon kuka tahansa työntekijä saa tuoda yhteiseen pohdintaan jonkun vaativan tapauksen, huolehtien siitä, että tapausta käsitellään anonyymisti keskustellen. Tavoitteena on löytää keskustellen kulloinkin käsiteltävään asiaan tai tapaukseen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja etenemistapoja. Yhtä tärkeänä tavoitteena on samalla oppia yhdessä. Kokeilimme tätä neljästi vuoden aikana. Nopeasti tuli päivänselväksi, että jatkamme toimintamallin käyttöä, sillä jokainen kerta on ollut enemmän kuin tarkoitustaan vastaava. Suulliset palautteet heti tunnin jälkeen sekä toteutettu palautekysely puoltavat tätä vahvasti.

Muista katsoa myös lähelle vähän tarkemmin

Kokeilut ovat siitä ihania, että oivallukset ja opit ovat taattuja, jos niille on avoin. Meidän ehdoton vahvuutemme on kokonaisvaltaisuus ja kyky katsoa laajasti. Tämä käsitys vahvistui kokeilun aikana. Mutta samalla tuli oivallus, kun asiakasperheiden tilanteet ja haasteet ovat entistä kompleksisempia, tulisi entistä useammin muistaa tunnistaa meidän omien palvelujen ja eri työmuotojen antia laajemmin. Kokeilun aikana huomattiin, että jostain syystä joskus on luontaisempi katsoa ensin omiin ulkoisiin omaan palveluun tiiviisti linkittyviin verkostoihin, ennen kuin tarkastelee oman organisaation vähän erilaista toista palvelua.

Mitä sillä työkaverilla olikaan takataskussa, uutta tai vanhaa, siellä toisessa toimintayksikössä? Hyötyisikö asiakasperheeni toisen avopalvelumme maksuttomasta palvelusta? Entä kun kehitetään ja kehitytään omassa lähityöyhteisössä ja haetaan oppia sekä uutta tietoa ulkoapäin, muistanko tutkia mitä siellä toisessa toimintayksikössä oli? On muistettava katsoa sinne oman organisaation toiseen kulmaan. Näin meillä jo toimitaankin, mutta aina voi parantaa eikä koskaan pidä olettaa. Tämän aktiivisen tiedostamisen on oltava jatkuvaa. Siinä se oivallus, ei mitään rakettitiedettä.

Pilvi Rantanen
Kehittämispäällikkö
Turun ensi- ja turvakoti ry

Twitter: @PilviRantanen