Skip to main content

Jokainen vanhempi haluaa vauvalleen lähtökohtaisesti hyvää, sillä meihin ihmisiin kuuluu kuin sisäänkirjoitettuna tarve suojella omaa vauvaa kaikelta pahalta. Joskus tämä kyky voi olla kuitenkin vahingoittunut. Syksyisin vietetään kansallista FAS-päivää. FAS on lyhenne fetaalialkoholioireyhtymästä (fetal alcohol syndrome). FAS-diagnoosi voidaan antaa lapselle, silloin kun äiti ei ole pystynyt lopettamaan raskaudenaikaista alkoholinkäyttöä ja vauva on vaurioitunut vakavimmalla mahdollisella tavalla.

Raskausajan alkoholin käytön jäljet voivat pysyvästi näkyä esimerkiksi lapsen kasvojen muodossa, kasvuhäiriöinä, aivovauriona ja keskushermoston häiriöinä. Osa kaikkein vaikeimmin vaurioituneista FAS-lapsista voi olla kehitysvammaisia. FAS-oireista kärsivän vauvan syntyessä ollaan peruuttamattomasti ja sietämättömällä tavalla myöhässä, sillä FAS:in aiheuttamia vaurioita ei voida kokonaan korjata. Alkujaan terve kohtuvauva tulee FAS-vauvana elämään elämänsä kärsien äidin alkoholinkäytön aiheuttamista seurauksista.

Ongelmista kertominen on suurinta oman lapsen suojelua

Häpeä on merkittävin este päihdeongelmaisten äitien avun hakemiselle, sillä kukaan ei halua olla huono äiti. Mahdottomuutta lopettaa päihteidenkäyttö on usein vaikea myöntää edes itselle, ja kynnys kertoa ongelmasta terveydenhuollossa voi olla vielä suurempi. Moni pelkää myös lastensuojelua ja vauvan menettämistä, siksi on tärkeä tietää, että asia on juuri päinvastoin. Ongelmasta kertominen on suurinta oman lapsen suojelua eikä koskaan ensisyy huostaanottoon.

Päihderiippuvuus voidaan luokitella aina vakavaksi, kun vanhempi ei pysty lopettamaan päihteidenkäyttöä raskausaikana. Onnistuakseen lopettamisessa, odottava äiti tarvitsee tiivistä tukea ja ammattiapua. Apua on aina saatavilla, kunhan avun tarve tunnistetaan.  FAS-diagnoosi kuuluu diagnooseihin, joiden edessä ihmiskunta ei ole neuvoton, FAS:ia ehkäisevät parhaiten ajoissa tullut rohkeus ja riittävän avun saaminen.

Olethan siis rohkea ja haet apua, jos päätöksistäsi huolimatta et saa korkkia kierrettyä kiinni. Kokemukseni mukaan toivotonta tilannetta ei olemassakaan, kunhan äiti saa riittävää ammatillista apua ja tukea. Meidän muiden puolestaan pitäisi olla rohkeita ja ottaa päihteidenkäyttö puheeksi odottavan läheisen, naapurin, asiakkaan tai vastaantulijan kanssa. Pidetään yhdessä FAS loitolla, sillä jokainen lapsi on ansainnut parhaat mahdolliset lähtökohdat elämän alkuun. Myös jokainen vanhempi on avun arvoinen ja myös kyvykäs siitä hyötymään. Äitiä ja vauvaa voi ja pitää auttaa yhdessä!

Heidi Helmiluoto


Artikkelin kirjoittaja työskenteli aiemmin lähijohtajana
Pidä kiinni® päihde-ensikoti Pinjassa.

Suomessa valtakunnallisesti toimiva Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä auttaa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Hoitojärjestelmä muodostuu odottavien äitien ja vauvaperheiden päihdeongelmien kuntoutukseen erikoistuneista ensikodeista ja avopalveluyksiköistä. Hoidon tulokset ovat erinomaisia. Olethan meihin rohkeasti yhteydessä.