Skip to main content

Lähisuhdeväkivaltatyö Pilarissa annamme apua, kun lähisuhteissa on ollut väkivaltaa tai sen uhkaa.  Tarjoamme apua perheenjäsenille mahdollisimman samanaikaisesti yksilö- pari- ja perhemuotoisesti. Työmenetelmämme ovat ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä. Erityistä huomiota kiinnitämme lapsen hyvinvointiin perheen kriisitilanteessa.

Etsimme Pilariin kriisi- ja väkivaltatyöntekijää sijaisuuteen ajalle 1.6.2023 – 29.2.2024.

Kriisi- ja väkivaltatyöntekijänä sinun tehtävänäsi on tukea asiakasta väkivaltakokemuksen käsittelyssä ja turvallisuutta lisäävien keinojen löytämisessä.

Odotamme sinulta sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkintoa. Katsomme eduksesi perehtyneisyyden pari- ja perhetyöhön, lasten kanssa työskentelyyn ja/tai väkivalta- ja kriisityöhön. Toivomme sinulta kykyä työskennellä sekä ruotsin että englannin kielellä.

Meiltä saat kokeneen, innostavan ja keskustelevan tiimin työskentelyn tueksi ja avoimen ja rakentavan työyhteisön. Pidämme työntekijöiden jaksamisesta huolta mm. säännöllisten työnohjausten ja monipuolisten koulutusten avulla. Työssämme noudatetaan AVAINTA ry:n työehtosopimusta.

Ennen työn aloittamista toivomme sinun esittävän hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastasi sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukaisen rikostaustaotteen. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Työ alkaa 1.6.2023 tai sopimuksen mukaan.

Toimita hakemuksesi ansioluetteloineen sähköpostitse viimeistään 5.5.2023 klo 16.00 Pilarin lähijohtajalle Maarit Kankaalle (maarit.kangas@tuentu.fi).

Haastattelut pidetään 11.5.2023.

Lisätietoja tehtävästä voit kysyä Maarit Kankaalta, p. 050 408 1806, 28.4 klo 15-16 tai 2.5 klo 9-12.