Skip to main content
Turun ensi- ja turvakoti ry:n uutiset

Lapsi huoltajuusriidan keskellä – tapaamispaikka Tenavatuvassa kuljetaan perheen rinnalla

By 29.11.2017No Comments

Lapsi huoltajuusriidan keskellä – tapaamispaikka Tenavatuvassa kuljetaan perheen rinnalla

Turun ensi- ja turvakoti ry:n tapaamispaikka Tenavatuvassa eroperheiden lapset voivat tavata erossa asuvaa vanhempaansa. Tapaamisiin tullaan oikeuden päätöksellä tai viranomaisen vahvistamalla sopimuksella. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnalla huolehditaan siitä, että tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti.

– Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Tapaamispaikan ohjaajien tärkeä tehtävä on lapsen oikeuksien puolustaminen. Katsomme, että sopimuksia ja päätöksiä noudatetaan tapaamisissa, kertovat Tenavatuvan ohjaajat Kati Lappalainen ja Anne Hartman.

Lapsen ja vanhemman tapaamiset toteutuvat valvotuissa tapaamisissa, tuetuissa tapaamisissa tai valvottuina tapaamisvaihtoina. Valvotuissa tapaamisissa on läsnä kaksi työntekijää, joilla on jatkuva näkö- ja kuuloyhteys tapaajaan sekä lapseen koko tapaamisen ajan.

– Lapsen edun niin vaatiessa, tapaaminen voidaan keskeyttää. Tarvittaessa tapaamiseen tilataan myös tulkki ja vartija.

Tuetuissa tapaamisissa ohjaajat huolehtivat tapaamisen aloituksesta ja lopetuksesta, sekä ovat koko tapaamisen ajan saatavilla. Valvotussa tapaamisvaihdossa ohjaaja varmistaa lapsen turvallisen siirtymisen vanhemmalta toiselle.

– Tapaamisten turvallisuuden ja onnistumisen kannalta on hyväksi käytännöksi todettu, että tapaajavanhempi saapuu paikalle noin 15 minuuttia ennen lasta. Tilanteen niin vaatiessa vanhemmat eivät kohtaa tulo- ja lähtötilanteissa, sanoo Hartman.

Tenavatuvassa asiakkuudet kestävät muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen. Ohjaajien keskeinen työtehtävä on kulkea perheen rinnalla koko asiakkuuden ajan niin, että vanhemmille annetaan vastuuta toimia lapsen edun mukaisesti. Vanhempia myös tuetaan ja ohjataan vanhemmuudessa.

Lapsi on lojaali lähivanhemmalleen

Lapsen tapa olla vuorovaikutuksessa vanhemman kanssa kertoo lapsen lojaliteettiristiriidan asteesta. Pieni lapsi on usein ennakkoluuloton, mutta noin kymmenen vuoden iässä lapset alkavat yleensä voimakkaasti samaistua lähivanhempaansa ja lapsen mielipide saattaa alkaa kuulostamaan lähivanhemman ajatuksilta.

– Lapsi on lojaali lähellä olevalle vanhemmalle. Puolueettomana pysyminen on ohjaajien tärkeimpiä työtapoja. Käännämme keskustelun aina takaisin lapseen, jos vanhemman huomio keskittyy aikuisten välisiin erimielisyyksiin, sanoo Kati Lappalainen.

Yhteistyövanhemmuuden kannalta Tenavatuvan työntekijöiden sovitteleva työote ja vanhempien kuuleminen ovat tärkeää. Vanhemmat ovat kuitenkin ensisijaisesti aina itse vastuussa omasta ja lapsensa elämästä.

– Yritämme suunnata lapsen ja vanhemman ajatukset tulevaisuuteen. Kun tapaamiset alkavat tuottamaan vanhemmalle ja lapselle iloa, se näkyy tähtien syttymisestä molempien silmiin. Nämä ilonhetket enteilevät myös yhteistyövanhemmuuden kehittymistä ja vanhempien keskinäistä kunnioitusta.

Turun ensi- ja turvakodin tapaamispaikka Tenavatuvassa on kolme vakituista AMK-tukinnon suorittanutta ohjaajaa. Tällä hetkellä Tenavatuvalla järjestetään säännöllisiä tapaamisia noin 30 asiakasperheelle. Huoltajuusriita on meneillään 18 asiakasperheessä.