Skip to main content

Lapsiperheiden elämään, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvä avuntarve on kasvanut viime vuosina moninkertaisesti. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksistä haki apua yli 23 000 henkilöä, joista lapsia on lähes 7000. Turun ensi- ja turvakoti ry:n toiminnasta apua sai vuonna 2022 yli 1200 henkilöä, joista lapsia yli 300.

Riitely kotona, päihteiden käytön lisääntyminen, lähisuhdeväkivalta, vanhempien jaksaminen ja mielenterveysongelmat näkyvät meidän ja muiden auttajien arjessa. Erityisesti vauvaperheet ovat kovilla.

Eduskuntavaaleissa käydään tärkeää talouteen ja turvallisuuteen liittyvää keskustelua. Tulevat kansanedustajat päättävät monista lapsiperheiden pärjäämiseen liittyvistä asioista, joilla on kauaskantoisia inhimillisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Ensi- ja turvakotien liiton tärkein vaaliviesti on, että lapsiperheiden köyhtyminen on saatava pysäytettyä. Kaikkein vaurioittavinta on vauvaperheiden köyhyys. Tilanteen korjaaminen vaatii taloudellisia investointeja, kuten alle 3-vuotiaiden lasten lapsilisän korottaminen ja sitä, että lapsilisää ei oteta tulona huomioon toimeentulotuessa.

Jo vuosia on korostettu varhaista tukea ja ongelmien ehkäisyä. Siitä huolimatta lasten koko ikäluokan tavoittavat palvelut ovat rapautumassa. Ensi- ja turvakotien liitto pitää välttämättömänä, että varmistetaan äitiys- ja lastenneuvoloiden ja varhaiskasvatuksen hyvä toimivuus ja riittävät resurssit. Vain siten pystytään tukemaan vanhemmuutta, tunnistamaan riskit, varmistamaan varhainen tuki ja ohjaamaan perheitä oikeisiin palveluihin. Samalla ehkäistään kasvaneiden huostaanottojen määrää.

Lapsuuden aikaisten haitallisten kokemusten vaikutukset näkyvät pitkälle tulevaisuuteen terveys-, päihde- ja mielenterveysongelmina sekä pärjäämisen ja työllistymisen vaikeuksina

Lapsuuden aikaisten haitallisten kokemusten vaikutukset näkyvät pitkälle tulevaisuuteen terveys-, päihde- ja mielenterveysongelmina sekä pärjäämisen ja työllistymisen vaikeuksina. Noin viidennes lapsista elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveysongelmia.  Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien odottavien, vauva- ja lapsiperheiden oikeus palveluihin tulee turvata nykyistä paremmin. Nyt liian moni jää yksin ongelmien kanssa ja tilanteet vain vaikeutuvat.

Lasten ja perheiden palveluissa julkisen rinnalla toimivat järjestöt ja yritykset. Kilpailutuksissa halvin hinta näyttää ratkaisevan. Se on lyhytnäköistä. Lasten ja perheiden palveluiden laadulle ja kilpailutuksille tulee laatia valtakunnalliset kriteerit ja suosia vaikutuksilla kilpailuttamista.

Vaaleissa jokainen voi vaikuttaa siihen, että lasten ja perheiden tarpeet otetaan huomioon seuraavassa hallitusohjelmassa. Se on investointi tulevaisuuteen, inhimillistä ja kustannusvaikuttavaa. Lasten ja perheiden hätään vastaamisen tulisi näkyä kaikkien puolueiden ja ehdokkaiden tavoitteissa. Äänestäjä, miten sinun ehdokkaasi turvaa lasten ja lapsiperheiden tulevaisuuden Suomessa?

Mari Lahti                                                                      
Hallituksen pj. Turun ensi- ja turvakoti ry
Ensi- ja turvakotien liiton hallituksen jäsen

Heli Paasio
Toiminnanjohtaja, Turun ensi- ja turvakoti ry