Skip to main content

Ihmisten halu tehdä hyvää toistensa eteen on edelleen vahva. Vapaaehtoistyö.fi -palvelun tänä vuonna tekemän vapaaehtoistoiminnan kyselyn mukaan yksi tärkeimmistä vapaaehtoistyön motivaattoreista on auttamishalu, jota painotti peräti 74 % kyselyyn vastanneista. Muiden auttamisen ylitti niukasti, vain yhdellä prosenttiyksiköllä, vapaaehtoistyöstä itselle tuleva hyvä mieli (75 % vastaajista). Kyselyyn vastasi yli 1 600 henkilöä ympäri Suomen.

Itse vapaaehtoistyötä ulkopuolisena tarkastellessani pohdin usein, mikä saa nykyisessä maailman järjestyksessä toisen ihmisen tekemään pyyteetöntä hyvää muiden eteen. Työelämä on muuttunut hektisemmäksi entiseen verrattuna, omissakin asioissa ja selviytymisessä on tekemistä eikä toisten asioihin sekaantumista pidetä varsinaisena hyveenä. Sitä paitsi yksin pärjääminen näyttäisi olevan nykymaailman ykkösvaatimus.

Empatiasta, arvoista, uteliaisuudesta, itsensä kehittämisestä ja vaikka vain mukavien sosiaalisten suhteiden etsinnästä on tehty pyyteetön vapaaehtoistyö

Vaikka maailmassa on viime vuosina koettu monia haasteita ja vaikeuksia, ihmisten halu auttaa toisiaan ja tehdä hyvää on säilynyt.  Kiitos evoluution, joka rakensi meidät ihmiset geneettisesti ymmärtämään ja tuntemaan toisen ihmisen tunteita, asioita ja kokemuksia. Kiitos empaattisuudelle, joka mahdollistaa myötätunnon ja kyvyn asettua toisen ihmisen asemaan. Kiitos myös opituille arvoille, jotka korostavat toisten auttamisen tärkeyttä sekä monien ihmisten sisäsyntyiselle tarpeelle oppia uusia asioita tai ylittää omat kykynsä ja saada näin vapaaehtoistyön tekemisestä onnen tunteita.

Empatiasta, arvoista, uteliaisuudesta, itsensä kehittämisestä ja vaikka vain mukavien sosiaalisten suhteiden etsinnästä on tehty pyyteetön vapaaehtoistyö.

Kiitos teille suurisydämiset vapaaehtoiset, jotka heitätte itsenne peliin muiden hyvinvoinnin hyväksi.

Onnistunut vapaaehtoistyö vaatii koko yhteisön vahvaa sitoutumista

Vapaaehtoistyö.fi -kyselyn tulokset kertovat positiivisten asioiden lisäksi myös negatiivisista. Kyselyn tulosten mukaan tuen puute ja resurssipula uhkaavat tulevaisuuden vapaaehtoistyötä. Yli puolet vastaajista (lähes 53 %) sanoi vapaaehtoistoiminnan kuormittavan heitä. Joka neljäs vastaaja puolestaan kertoi, ettei ole saanut tarvitsemaansa perehdytystä vapaaehtoisena toimimiseen.

Onnistunut vapaaehtoistoiminta vaatii sitä tarjoavan yhteisön vahvaa sitoutumista toiminnan kehittämiseen ja koordinointiin. Jokaisen työntekijän olisi ymmärrettävä, millainen voima vapaaehtoistoiminnassa piilee ja nähdä oma vastuunsa toiminnan jatkumisen kannalta. Kaikki se työ, mitä vapaaehtoistoiminnan eteen tehdään, näkyy myös suoraan asiakkaidemme hyvinvoinnissa.

Kaikki se työ, mitä vapaaehtoistoiminnan eteen tehdään, näkyy myös suoraan asiakkaidemme hyvinvoinnissa

Me kaikki yhdistyksen työntekijät haluamme varmasti olla vapaaehtoistemme tukena ja antaa heille paras mahdollinen lähtökohta tehdä yhdistyksessä arvokasta työtään koko yhteiskunnan eteen. Tähän tähtäsi myös keväällä 2023 ilmestynyt Turun ensi- ja turvakoti ry:n ”Vapaaehtoistoiminnan käsikirja”. Käsikirja on tarkoitettu tueksi ja avuksi vapaaehtoistyötä harkitseville, sitä jo tekeville sekä työtä ohjaaville yhdistyksen työntekijöille.

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, älä epäröi ottaa yhteyttä. Pohditaan yhdessä juuri sinulle sopiva yhteistyön muoto.

Oikein hyvää vapaaehtoisten päivää!

Sari Toivonen
viestintä- ja järjestökoordinaattori