Skip to main content

Naisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ongelma. YK:n Oranssit päivät -kampanjaa vietetään joka vuosi 25.11.–10.12. naisiin kohdistuvan väkivallan pysäyttämiseksi. Oranssi väri symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus.

Kampanja vaatii konkreettisia tekoja häirinnän ja väkivallan lopettamiseksi. Jokaisella meistä on vastuu väkivallattoman ja häirinnästä vapaan yhteiskunnan luomisessa ja haitallisten asenteiden purkamisessa.

Suomi pysyä yhtenä naisille väkivaltaisimpana maana Euroopassa

Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on EU:n toiseksi turvattomin maa naisille. Suomessa naisista lähes puolet (47 %) on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista loukkaavaa väkivaltaa 15 vuotta täytettyään. Yli puolet (53 %) suomalaisnaisista on kokenut parisuhteessa henkistä väkivaltaa ja 24 prosenttia vainoa 15 vuotta täytettyään.

Ensi-ja turvakotien liiton väkivaltatyön asiantuntijan Riina Karjalaisen mukaan Suomessa on suoraa naisiin kohdistuvaa vihaa ja väkivaltaa ja niiden taustalla mitätöiviä asenteita kuten kieltämistä, näkymättömäksi tekemistä ja mitätöintiä. Väkivaltaa kokeneiden kokemuksia vähätellään ja uhreja syyllistetään.

Väkivallan seurausten korjaaminen on vaikeampaa kuin avun antaminen. On ensisijaisen tärkeää, että terveydenhuollossa väkivalta otetaan puheeksi pienimmästäkin epäilystä ja että ihmisen hätä otetaan tosissaan.

– Väkivallasta puhumisen kynnys on usein korkea ja jos ihminen sivuutetaan, hän ei välttämättä ota asiaa puheeksi enää uudestaan, tietää Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

Turvakodit ja väkivaltatyön avopalvelut auttavat ympäri Suomea

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset auttavat väkivallan kokijoita ympäri Suomen 19 turvakodissa ja 22 yhdistyksen tarjoamissa avopalveluissa. Niissä autetaan kaikkia väkivallan osapuolia, myös väkivallan tekijöitä ja väkivallan keskellä eläviä lapsia.

Varsinais-Suomessa Turun ensi- ja turvakoti ry:n  turvakoti ja lähisuhdeväkivaltatyön avopalvelu Pilari auttavat lähisuhdeongelmissa. Rikosuhripäivystys puolestaan antaa tukea kaikille rikoksen uhreille.

Kuka vain voi pyytää apua ja neuvoa anonyymisti ja turvallisesti Ensi- ja turvakotien liiton Apua väkivaltaan -chatissa. Ohjeita väkivallan tunnistamiseen löytyy sivulta nettiturvakoti.fi.

– Jos parisuhteessasi tai perheessäsi on väkivaltaa, älä jää odottamaan parempaa huomista. Ensimmäinen askel on ottaa rohkeasti asia puheeksi ja hakea apua, kannustaa Riina Karjalainen.

 

Lue lisää:

Tytöt kohtaavat paljon väkivaltaa seurustelusuhteissa – asenteisiin on puututtava