Skip to main content

Yhdistykseemme otetaan yhteyttä, kun tarvitaan apua. Meihin ollaan yhteydessä, kun halutaan auttaa. Meihin ollaan yhteydessä myös silloin, kun ei oikein tiedetä, kuka osaisi auttaa. Olemme olemassa ihmisiä varten – teitä kaikkia varten.

Vaikka yhteiskunnan palvelujärjestelmä on olemassa ihmistä varten, se karkottaa liian usein turhalla byrokraattisuudella tai sillä, että ei löydy tahoa, joka oikeasti pysähtyisi yksilön asian äärelle. Kenenkään elämä ei muodostu hallintokunta- tai kuntarajoista, ei yhdestä ongelmasta tai voimavaratekijästä, vaan elämä on monimuotoinen kokonaisuus ja sellaisena se on nähtävä myös ihmisessä itsessään.

Kyse ei ole aina resursseista, vaan enemmänkin kohtaamisesta. Kuka pysähtyy yksittäisen ihmisen äärelle? Kuka kuulee toisen ihmisen todellisen äänen, oli kyse sitten yksinäisyydestä tai väkivallan uhasta? Tai kuka huomioi lapsen vanhempien riitojen keskellä? Kuka kuulee sen pelokkaan äänen takaa todellisen tarpeen olla turvassa, vain turvassa, ei muuta juuri nyt.

Olemme pieni, mutta tärkeä tekijä julkisen toimijan rinnalla ja sen palveluiden täydentäjänä. Olemme osa erityisosaajien verkostoa, joka toimii yhdessä muiden järjestöjen, yksityisten ja viranomaisten kanssa. Olemme osa yhteiskuntaa ja merkittävässä roolissa monen ihmisen henkilökohtaista selviytymistarinaa. Ei ole yhdentekevää, miten tulevaisuudessa palvelujärjestelmät rakennetaan hyvinvointialueille. Sillä on merkitystä, että avun tarvitsija saa apua oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. On samantekevää, millä nimellä jotain hallintorakennelmaa kutsutaan, kunhan asiakas tietää, kenen puoleen kääntyä.

Olemme olemassa ihmisiä varten – teitä kaikkia varten

Tuleva vuosi tuo muutoksia moneen, mikä liittyy sote-palveluihin ja niiden järjestämiseen tulevaisuudessa. Kaiken muutoksen keskellä on muistettava, keitä varten järjestelmät ovat olemassa ja mitä muutoksella tavoitellaan. Sen sijaan, että hoetaan ”ei ole varaa”, pitäisi miettiä, onko varaa jättää jokin asia tekemättä. Mitä kustantaa taloudellisesti ja inhimillisesti se, että systeemit pyörivät, mutta kohtaaminen tai palvelunohjaus eivät? Entä henkilöstömitoitus, onko se pelkkää matematiikkaa vai olisiko kyseessä isompi työhyvinvoinnillinen asia? Monta isompaa ja pienempää asiaa, jotka liittyvät lopulta olennaisesti kaikki samaan asiaan: ihmiseen ja hänen tarpeisiinsa.

Kulunut vuosi on ollut Turun ensi- ja turvakoti ry:ssä monin tavoin muutosten vuosi ja sitä se tulee olemaan myös ensi vuonna, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ja järjestöjen roolia mietitään myös rahoitusten osalta. Kaikesta huolimatta meillä on autettu apua tarvitsevia ihmisiä keskeytyksettä. Toivottavasti saamme tehdä tätä työtä jatkossakin, sillä meillä on osaamista.

Olemme nähneet, miten elämät saavat kohtaamisten ja oikeiden toimien kautta uuden mahdollisuuden ja miten sukupolvien ylittävät ketjut lastensuojelun asiakkaina katkeavat. Olemme nähneet, miten vanhempien välinen viha muuttuu yhteistyöksi, tai vauva pelastuu takaisin vanhemmilleen. Olemme nähneet, miten asiakkaat ovat pohjalla ja kuinka sieltä noustaan yhdessä. Olemme kohdanneet ihmiset ihmisinä, juuri sellaisina kaikkine tarpeineen kuin ovat juuri siinä hetkessä olleet. Sitä varten me olemme olemassa ja sitä me teemme työksemme tänään ja tulevaisuudessa.

Iso kiitos kaikille työntekijöillemme. Teille, jotka teette todeksi ja näkyväksi sen elämisen arvoisen elämän, johon joka ikinen on oikeutettu, kunhan vain annetaan mahdollisuus. Kiitos myös yhteistyötahoillemme, jotka osaltaan ovat mahdollistamassa tämän kaiken.

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2022!

Heli Paasio
toiminnanjohtaja