Skip to main content

Ilman huoltajaa Suomeen tulevat lapset ja nuoret ovat osa maailmanlaajuista pakkomuuttoliikettä, jonka virtaa pitää liikkeellä muun muassa sodat, köyhyys, vaino ja väkivalta. Turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt keväällä 2020 koronan takia voimaan tulleiden rajaliikenteen rajoitusten takia, mutta työ yksin tulleiden lasten ja nuorten kanssa jatkuu, ja uusia alaikäisiä otetaan edelleen vastaan Suomeen.

Turun ensi- ja turvakoti ry:n ylläpitämässä perheryhmäkodissa asuu kerrallaan seitsemän ilman huoltajaa maahan tullutta nuorta, kunnes he täyttävät 18 vuotta. Perheryhmäkoti antaa alaikäiselle nuorelle turvallisen kodinomaisen ympäristön, ja ohjaajat tukevat nuorten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Yksin maahan tulleen pakolaisnuoren elämässä jo pelkkä perheen poissaolo ja siitä johtuva yksinäisyys on suuri asia, mutta korona pahentaa nuorten yksinäisyyttä entisestään. Varsinkin täysi-ikäisyyden saavuttaneet ja perheryhmäkodista omaan kotiin muuttaneet nuoret jäävät tällä hetkellä todella yksin.

Uuteen kotimaahan kotoutuminen vaatii ihmisten kohtaamista ruohonjuuritasolla erilaisissa ympäristöissä. Nyt näitä kohtaamisia ei juurikaan tapahdu.

Lähes kaikki palvelut ovat etänä, harrastustoiminta keskeytettynä ja vapaa-ajan tilaisuudet peruttuina. Myös etäopiskelu on hankalaa nuorelle, joka on asunut vasta muutaman vuoden Suomessa ja opettelee toimimaan yhteiskunnassa uudella kielellä.

Jo tähän mennessä on havaittu, että ilman huoltajaa Suomessa olevilla nuorilla on tavanomaista enemmän perusarjen ongelmia opiskelun ja harrastusten tuoman elämänrytmin puuttuessa. Yksinäisyys ja kontaktien puuttuminen johtavat helposti erilaisiin terveysongelmiin. Nuorten erilaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat lisääntyneet koronatilanteen aiheuttaman yksinolon seurauksena.

Me perheryhmäkodissa yritämme auttaa meiltä poismuuttaneita nuoria olemalla heihin yhteydessä ja tarjoamalla monella eri tasolla apua.  Entisille nuorillemme on tarjottu vapaaehtoisten tukihenkilöiden tukea yhteistyössä Turun alueen muiden toimijoiden kanssa. Nuorille on annettu myös apua kriisitilanteissa ja toimitettu muun muassa Ensi- ja turvakotien liiton ruoka-apu paketteja.

Tatu Iisakkila
Lähijohtaja, perheryhmäkoti