Turun ensi- ja turvakoti ry

Puh. (02) 513 4100 | palaute@tuentu.fi
Luolavuorentie 7 b, 20810 Turku


24h/7

Pidä kiinni ® avopalveluyksikkö Olivia

Avopalveluyksikkö Olivia tarjoaa jatkokuntoutusta ensikoti Pinjasta kotiutuneille perheille sekä kuntouttaa avohoidossa olevia päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja alle 3-vuotiaiden lasten perheitä, jotka eivät tarvitse laitoskuntoutusta. Asiakkaita ohjautuu myös Tyksin addiktiopoliklinikalta ja lastensuojelusta. Kuntoutuksen tavoitteina ovat päihteetön raskausaika ja vanhemmuus sekä toimivan vuorovaikutuksen syntyminen vanhemman ja lapsen välille. Tavoitteena on myös etsivien työmuotojen kehittäminen yhdessä muiden hoitojärjestelmän toimijoiden kanssa.

Kuntoutus muodostuu omaohjaajasuhteessa tapahtuvasta yksilö- ja perhetyöstä sekä ryhmätapaamisista yhteisössä. Kuntoutukseen sisältyy 2-3 viikkokäyntiä, joista yksi/kaksi on ryhmätapaamista ja yksi kotikäynti tai perhe- / yksilötapaaminen Oliviassa tai muualla. Jokaiselle asiakkaalle valitaan työryhmästä omaohjaaja ja hänelle työpari.

Kuntoutus alkaa kuukauden mittaisella arviointijaksolla, jonka aikana kartoitetaan asiakkaan päihde- ja perhetaustaa, elämäntilannetta, kuntoutuksen tavoitteita sekä tuen tarvetta ja määrää. Kuntoutus rakentuu arviointi – ja kuntoutusjaksosta sekä seurannasta, joka päättää kuntoutuksen. Kuntoutuksen kokonaisuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan, lastensuojelun sosiaalityöntekijän sekä muiden hoitavien tahojen kanssa.

Jokainen asiakas kulkee oman kuntoutumisen polkunsa, joka joskus voi olla monivaiheinenkin retkahduksen sattuessa.

Kuntoutusmenetelminä ovat yhteisö- ja hoivaa ja leiki/ Icdp- ryhmä kerran viikossa, omaohjaajakeskustelut, valokuvaterapeuttinen työskentely, vuorovaikutuksen video-ohjaus sekä keholliset hoidot ja huumeseulat sekä alkometripuhallutukset. Lisäksi toiminnalliset menetelmät kuten retket kuuluvat kuntoutukseen.

Olivia sijaitsee Turun ensi- ja turvakodissa Luolavuorentiellä.  Työryhmään kuuluu yksikön vastaava / sosiaalityöntekijä sekä 7 ohjaajaa, joista kaksi tekee 50 % etsivää työtä.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Instagram