Skip to main content

Valtakunnallisesti toimiva Rikosuhripäivystys (RIKU) on näköalapaikka suomalaiseen rikosuhrityöhön ja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. RIKUn tehtävänä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla palveluita. Toiminta perustuu ammatillisesti ohjattuun vapaaehtoistyöhön. RIKUssa työskentelee valtakunnallisesti noin 80 palkattua työntekijää ja noin 500 vapaaehtoista.

RIKUn Lounais-Suomen aluetta koordinoi Turun ensi- ja turvakoti ry. Aluetoimisto sijaitsee Turun keskustassa. RIKUn Lounais-Suomen alueella työskentelee kuusi toiminnanohjaajaa ja 80 vapaaehtoista. Toimintaa toteutetaan neljässä palvelupisteessä.

Aluejohtajan tehtävänä on alueellisen toiminnan johtaminen, vaikuttaminen ja verkostoituminen, asiakaspalvelun kehittäminen ja laadun varmistaminen, alueellinen viestintä ja tiedottaminen, alueellisten hankkeiden suunnittelu ja johtaminen sekä asiantuntijatehtävät ja kouluttaminen. Aluejohtaja vastaa työn tavoitteiden toteutumisesta sekä oman alueensa toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta. Tehtävä edellyttää matkustamista ja ajoittain myös ilta- sekä viikonlopputyötä ja varalla-oloa.

Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä

  • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
  • esimies- ja johtamiskokemusta
  • rikos-, sosiaali- tai muun soveltuvan alan osaamista
  • suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja
  • vuorovaikutus- ja verkostotyön osaamista
  • organisointikykyä ja aloitteellisuutta sekä innostavaa ja tuloshakuista työotetta
  • kielitaitoa (suomi, englanti, ruotsi)

Arvostamme kokemusta järjestö- ja vapaaehtoistyöstä sekä kouluttamisesta.

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde täytetään 1.8.2021 alkaen. Palkkauksessa noudatetaan AVAINTA Ry:n työehtosopimusta ja Turun ensi- ja turvakoti ry:n palkkausjärjestelmää. Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen sekä CV:n pyydämme toimittamaan 10.5.2021 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen raimo.nurminen@tuentu.fi.

Haastattelut pidetään 17.5.2021 klo 12.00-15.00, 24.5.2021 klo 12-17 ja 25.5.2021 klo 12-17.

Tiedustelut:

RIKU: toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg puh. 050 337 8703, leena-kaisa.aberg@riku.fi
Turun ensi- ja turvakoti ry: Kehittämispäällikkö Raimo Nurminen puh. 0504665575, raimo.nurminen@tuentu.fi