Skip to main content

Turun ensi- ja turvakoti ry on vuonna 1945 perustettu kansalaisjärjestö, jonka sääntömääräinen tehtävä on perhekeskeinen lastensuojelutyö. Lasten kanssa tehtävän työn tavoitteena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen.

Turun ensi- ja turvakoti ry:n ylläpitämä ensikoti tarjoaa ympärivuorokautista, yksilöllistä ja vahvaa tukea vauvaa odottaville tai vanhemmuuteen tukea tarvitseville vauvojen ja pienten lasten vanhemmille. Tavoitteena on vahvistaa vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, tukea äitiä ja isää kasvussa vanhemmuuteen sekä tukea vauvalähtöistä arjenhallintaa. Työtä ohjaa traumatyön viitekehys, sekä ymmärrys varhaisen vuorovaikutuksen teorioista. Työote on yhteisökuntouksellinen.

Sosiaalityöntekijä työskentelee moniammatillisessa työryhmässä sosiaalityön asiantuntijana. Tehtävässä painottuu vanhempien kanssa työskentely, joka sisältää perheen tilanteen arviointia, ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturva- ja palveluasioissa, verkostotyötä sekä vanhemmuuden tukea.  Ensikodin sosiaalityöntekijänä pääset tekemään sosiaalityötä osana kollegiaalista ja innostunutta työyhteisöä, johon kuuluu kuusi ohjaajaa, yhteisöohjaaja ja lähijohtaja.

Pätevyysvaatimuksena ensikodin sosiaalityöntekijän toimeen on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöstä (817/2015) mukainen pätevyys (7 §, 12 §). Toimeen valitaan kokonaisharkinnan perusteella soveltuvin hakija. Arvostamme hyvää itsetuntemusta ja avointa ja aitoa vuorovaikutusta asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Katsomme eduksesi kokemuksen lastensuojelu-, mielenterveys- ja perhehoitotyöstä.

Tarjoamme sinulle vahvan perehdytyksen ja monipuolisen täydennyskoulutusmahdollisuuden. Työmallin jatkuva kehittäminen ja arviointi on osa työtä.  Saat säännöllistä työnohjausta sekä hyvät työterveyspalvelut ja liikunta- ja kulttuuriedut. Työssämme noudatetaan AVAINTA ry:n työehtosopimusta.

Valitun tulee ennen työn aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 502/2002.)

Työyhteisömme arvostaa työntekijöiden ja -hakijoiden sukupuolista, kielellistä ja kulttuurillista monimuotoisuutta.

Toimita hakemuksesi ansioluetteloineen sähköpostitse viimeistään 25.9.2022 ensikodin lähijohtajalle Maria Kronlundille, maria.kronlund@tuentu.fi.

Lisätietoja tehtävästä voi kysyä Maria Kronlundilta p. 050 586 3755 (15.9 klo 12–15.30 tai 19.9. klo 9–12). Haastatteluajankohdat sovitaan erikseen.