Skip to main content

Ensikoti Pinjassa päihdeongelmaisille raskaana oleville ja vauvaperheille annettava yhteisökuntoutus perustuu vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen, päihteettömyyden sekä mielenterveyden tukemiseen.

Tärkeänä osana kuntoutusta on yhteisöllisyys ja vertaistuki muilta yhteisön jäseniltä. Kuntoutuksen ohjelmaan kuuluu kaikille yhteinen yhteisökokous neljä kertaa viikossa. Yhteisökokouksissa käsitellään asiakkaiden sekä yhteisön ajankohtaisia asioita.

Vauvan päivän kunniaksi ensikoti Pinjan kuntoutusyhteisössä toteutetaan syyskuun lopussa vauvoihin ja vanhemmuuteen keskittyvä yhteisökokous. Tulevassa yhteisökokouksessa pohditaan omia vahvuuksia, unelmoidaan ja luodaan tulevaisuutta sekä tuodaan iloa ja leikkiä vauvan ja vanhemman suhteeseen.

Vahvuuskorttien avulla pohditaan jokaisen omaa vanhemmuutta

Vahvuuskorttien tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta ja tuoda esiin voimavaroja. Niiden avulla voidaan myös löytää kehitettäviä kohteita ja rakentaa uusia toimintatapoja. Vahvuuskorteissa on aina jokin vahvuuteen viittaava teksti.

Yhteisökokouksessa jokainen osallistuja valitsee kortin, jonka kokee kuvaavan itseään vanhempana. Korttien valinnan jälkeen jokainen osallistuja saa kertoa omasta kortistaan. Seuraavaksi yhteisön jäsenet valitsevat kortin sen mukaan, millainen vanhempi haluaisi olla. Nämäkin käydään läpi ja pohditaan yhdessä, miten tällainen vanhemmuus olisi mahdollista ja millaisia keinoja sen toteuttamiseen tarvitaan.

On tärkeää antaa itselleen lupa unelmoida ja uskoa unelmien toteutumiseen

Aarrekartta antaa luvan unelmointiin

Aarrekartta-työmenetelmässä tavoitteena on löytää itselleen tärkeitä asioita, unelmia ja haaveita. Työskentelyprosessissa on tärkeää antaa itselleen lupa unelmoida ja uskoa unelmien toteutumiseen. Aarrekarttaa tehdään leikkaamalla ja liimaamalla kuvia pahville sekä lisäämällä siihen tekstejä. Näin unelmat konkretisoituvat ja voivat tuntua helpommin lähestyttäviltä.

Koko kuntoutuyhteisön yhteisen aarrekartan avulla kokoamme kaikki perheet yhteen ja luomme sen avulla kaikille mahdollisimman turvallisen ja hyvän olon olla osa yhteisöä. Aarrekarttaa tehdessä pohdimme yhdessä, millaisen lähitulevaisuuden yhteisön vanhemmat haluavat lapsilleen luoda sekä yhteisössä että Pinjan kuntoutuksen päätyttyä.

Laulu ja leikki yhdistää vauvat ja vanhemmat

Yhteisökokouksen lopuksi leikimme laululeikkiä vauvojen kanssa.

Laululeikkien tavoitteena on tuoda iloa ja leikkisyyttä vanhemman ja vauvan suhteeseen. Laulamme ja leikimme yhdessä, jotta vanhemmat saavat perheen arkeen konkreettista yhdessä tekemisen välineitä. Lisäksi vauvoille laulaminen tukee vauvan kielenkehitystä ja leikit motorista kehitystä.

Mirva Flinkman
Varhaisen vuorovaikutuksen ohjaaja
Pidä Kiinni® -ensikoti Pinja

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä