Skip to main content
Turun ensi- ja turvakoti ry:n uutiset

Tapaamispaikka Tenavatupa hakee ohjaajaa

By 15.3.2017No Comments

Turun ensi- ja turvakoti ry julistaa haettavaksi

Tapaamispaikka Tenavatuvan ohjaajan toimen.

Toimi täytetään 15.5.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan

Turun ensi- ja turvakoti ry:n Tapaamispaikka Tenavatupa mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Tapaamispaikka Tenavatuvan palvelumuotoja ovat valvotut ja tuetut tapaamiset, sekä valvotut tapaamisvaihdot. Lisäksi Tapaamispaikka Tenavatuvassa järjestetään eroneuvoiltoja.

Haemme ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Pätevyysvaatimuksena on sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinto, tai entinen vastaava opistotason tutkinto. Toimeen valittavalta edellytetään kykyä asiakasperheiden moninaisten elämäntilanteiden kohtaamiseen ja tapaamisten koordinointiin liittyvään yhteistyöhön. Sijaishuollon työkokemus ja kiintymyssuhdehäiriöiden tai traumojen kanssa työskentelystä lasten ja perheiden kanssa on eduksi.

Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä. Työntekijöiden jaksamisesta pidämme huolta mm. säännöllisten työnohjausten ja koulutusten avulla. Työssä noudatetaan AVAINTA Ry:n työehtosopimusta.

Tehtävään valitun tulee esittää ennen työn aloittamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostitse 29.3.2017 klo 16 mennessä kriisi- ja väkivaltatyön palvelupäällikkö Raimo Nurmiselle (raimo.nurminen@tuentu.fi).

Haastattelut pidetään 4.4.2017 klo 9 -16.

Lisätietoja tehtävästä voi kysyä Raimo Nurmiselta, p. 050 466 5575 ti 21.3. klo 13 – 15 ja 24.3. klo 9 -11