Skip to main content

Jokaisen organisaation on nykyään ymmärrettävä ja osattava tietojohtamisen alkeet sekä tietojohtamisen hyödyntäminen osana organisaation johtamista. Kansalaisjärjestö ei tee tässä poikkeusta. Ei etenkään, kun olemme palveluntuottaja ja haluamme tuottaa laadukkaita, vaikuttavia ja taloudellisesti järkevästi tuotettuja palveluja, jotka vastaavat toiminta-alueemme lastensuojelun tarpeita.

Haluamme olla vahva kansalaisjärjestö, jossa tehdään perhekeskeistä lastensuojelutyötä turvaamalla lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen. Yhteiskunnan muutosten myötä on meidänkin kehitettävä palveluvalikoimaa, ja esimerkiksi vapaaehtoistoimintaa, vastaamaan kulloisia tarpeita. Pyrimme paremmin ennakoimaan muutoksia ja siihen tarvitsemme osaamista sekä oikeanlaista ja oikeanaikaista tietoa.

Tietoon perustuva päätöksenteko on vakaalla pohjalla

Olemme käärineet yhdistyksessä tänä vuonna kuvainnollisesti sanottuna hihat tietojohtamisen kehittämisessä. Otamme haltuun aihetta strategisesti, ja kehitämme sekä tiedon että tiedolla johtamista.

Keväällä 2022 toteutimme yhdistyksessä tietojohtamisen arvioinnin hyödyntämällä valtion TEAS-hankkeessa (2019) hyvinvointialueille rakennettua arviointimallia. Tämä niin sanottu kypsyysanalyysi avasi nykytilaa ja oli oppimiskokemus johtoryhmälle. Arviointi toistetaan jatkossa vuosittain.

Pyrimme paremmin ennakoimaan muutoksia ja siihen tarvitsemme osaamista sekä oikeanlaista ja oikeanaikaista tietoa

Arvioinnin tulosten avulla työstimme ja valitsimme johtoryhmässä ensimmäiset kehittämiskohteet sekä muotoilimme tavoitteita niin lyhyelle kuin pitkällekin aikavälille. Ketterästi kokeillen lähdimme myös heti etenemään ja seuraamme esimerkiksi jo täydennettyjä tunnuslukuja osana johtoryhmätyöskentelyä.

Olemme myös kehittäneet parhaillaan käynnissä olevaa tulevan vuoden toiminnan ja talouden suunnitteluprosessia sekä käynnistäneet tiedonkeräyksen selvittääksemme tarkemmin valittujen kehittämiskohteiden nykytilaa. Tavoitteena on olla ensi vuonna jo askeleen vakaammalla pohjalla tietoon perustuvassa päätöksenteossa.

Pienet hartiat, samat vaatimukset

Nälkä kasvaa syödessä. Paljon haluaisi tehdä tässä ja nyt, mutta haasteenamme on järjestön pienet hartiat verrattuna vaikka kuntaan tai yksityiseen lastensuojelulaitokseen. Vaatimukset ovat kuitenkin samat. Meidän on oltava kehittämisessä erityisen tarkkoina kohteiden ja suuntavalintojen kanssa, jotta pienet resurssimme tuottaisivat kehittämisen myötä mahdollisimman paljon sekä uutta osaamista että konkreettista käyttöönotettavaa toimintamallia.

Tavoitteena on olla ensi vuonna jo askeleen vakaammalla pohjalla tietoon perustuvassa päätöksenteossa

Puolen vuoden työrupeaman jälkeen olen sitä mieltä, että kansalaisjärjestötyön suola on monipuolisuus. Hallintomme on kevyt ja näin ollen kehittämispäällikön on oltava generalisti, monitaitoinen henkilö. Järjestötyö ei sovellu henkilölle, joka haluaa keskittyä ja kehittyä kapealla asiantuntija-alalla.

Laajasisältöisellä tehtäväkuvalla on kehittämisen näkökulmasta hyvät ja huonot puolensa. Hyvä puoli on ehdottomasti se, että kaikki liittyy kaikkeen ja asioiden edistämistä helpottaa laaja näkymä toimintamme kokonaisuuteen. Haittana näen sen, että yhden ihmisen aika on rajallista, joten asioita on pakko priorisoida joskus hyvinkin rankalla kädellä ja kehittäminen hidastuu väistämättä, kun arjen muut tehtävät vaativat oman aikansa.

Hyvinvointialueen yhteistyötahona myös tiedolla johtamisessa

Ensi vuonna, kun Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa järjestämistehtävänsä, on myös meillä järjestössä tietojohtamisen näkökulmasta tarkastelun paikka. Mikä hyvinvointialueen tuottamasta tiedosta on meille tärkeää? Entä mikä meillä syntyvästä tiedosta on hyödyllistä hyvinvointialueelle? Miten teemme tiedonvaihtoa ja miten teemme sen mahdollisimman automaattisesti, mielellään jo lähitulevaisuudessa? Meillä on vahva tahtotila osaltamme vastata myös alueen tarpeisiin tästä näkökulmasta.

Pilvi Rantanen
kehittämispäällikkö
Turun ensi- ja turvakoti ry