Skip to main content

Aloitin vajaat kolme vuotta sitten Turun ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtajan sijaisena Oona Ylösen siirtyessä tekemään lastensuojelun työelämäprofessuuria Turun yliopistoon.  Toimikauteni on päättymässä elokuun lopussa ja Oona palaa yhdistyksen toiminnanjohtajaksi 1.9.2022. Olen muutamalla ajatuksella koonnut kokemaani ja näkemääni tältä ajanjaksolta.

On sanottava rehellisesti, että aikanaan en osannut edes aavistaa, mihin kaikkeen olin ryhtymässä. Nyt voin hyvillä mielin sanoa oppineeni äärettömän paljon uutta sekä asioista että ihmisistä. Olen kiitollinen saamastani kokemuksesta, jolla on ollut ja tulee olemaan iso merkitys elämässäni.

Kiitos kaikille asiakkaillemme. Yhdistyksemme on aikoinaan perustettu teitä varten, ja teistä löytyy yhä sen olemassaolon perusta. Teitä varten tätä työtä teemme ja myös kehitämme sitä edelleen. Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat tärkeä osa toimintakulttuuriamme, jota te olette vahvasti mukana luomassa.

Kiitos työntekijämme. Ilman teidän osaamistanne, sitoutumistanne ja inhimillisyyttänne emme olisi tässä. Te teette joka päivä mahdolliseksi sen, että asiakkailla on paikka, johon tulla turvaan, jossa saada kuntoutusta ja muuta tarvittavaa apua vaikeaan henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen. Työn haasteet kohdataan yhdessä, ja yhdessä myös luomme sen työyhteisön, josta olen systemaattisesti somessa käyttänyt aihetunnistetta #parasporukka. Sitä tämä porukka todella on.

Kiitos myös yhteistyötahomme; rahoittajat, verkostot, ohjaavat tahot, jäsenet, vapaaehtoiset sekä muut lukuisat kumppanit. Te olette osaltanne vahvistamassa ja luomassa puitteita toiminnallemme. Yhteiskunnallisesti teemme vaikuttavaa työtä juuri siksi, että olennaiset toimijat toimivat yhdessä tarkoituksenmukaisella tavalla, ymmärtävät ja täydentävät toisiaan ja näkevät yhdessä asiakkaan edun. Asiakkaan, jota varten tätä kaikkea tehdään.

Kotimaassa ja maailmalla on näiden vuosien aikana tapahtunut paljon asioita, jotka ovat osaltaan haastaneet toimintamme järjestämistä. Vaikka mikään ei ole niin varmaa kuin jatkuva epävarmuus, on tosiasia kuitenkin, että kohderyhmämme tarvitsevat jatkossakin palveluita ja niitä Turun ensi- ja turvakoti ry tarjoaa parhaalla osaamisellaan tästäkin eteenpäin.

Heli Paasio
toiminnanjohtaja,
Turun ensi- ja turvakoti ry