Skip to main content
Turun ensi- ja turvakoti ry:n uutiset

Turun ensi- ja turvakoti etsii perheryhmäkodin ohjaajia

By 3.10.2017No Comments

Turun ensi- ja turvakoti ry julistaa haettavaksi

Perheryhmäkodin määräaikaisen ohjaajan toimen (6 kpl)

Toimet täytetään 1.12.2017 alkaen, tai sopimuksen mukaan aikaisemmin

Turun ensi- ja turvakoti ry perustaa uuden seitsemänpaikkaisen perheryhmäkodin. Perheryhmäkoti on tarkoitettu ilman huoltajaa Suomeen saapuneille oleskeluluvan saaneille alaikäisille pakolaisnuorille. Perheryhmäkodin tehtävänä on tarjota nuorelle turvallinen, kodinomainen ympäristö ja tukea nuorta kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan sekä kasvussa kohti itsenäistä elämää.

Haemme ohjaajia kuuteen määräaikaiseen 1.12.2017- 31.12.2018 työsuhteeseen. Työsopimusta on mahdollista jatkaa määräaikaisena 1.1.2019-31.12.2019, jos palveluntarve on edelleen olemassa.

Pätevyysvaatimuksena vähintään 50%:lla henkilöstöstä on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan AMK-tutkinto tai entinen vastaava opistotason tai ammattikorkeakoulun tutkinto, jos ko. tutkintoon sisältyy tai sitä täydentämään on hankittu sosiaalilainsäädäntöön, erityisesti lastensuojelutyöhön ja sosiaalihuoltoon liittyvää koulutusta (n. 30op.).

Muulla hoito- ja kasvatustehtävässä toimivalta henkilökunnalta vaaditaan tehtävään soveltuva muu sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, esim. lähihoitajan tutkinto ja kokemusta lastensuojelu- tai maahanmuuttajatyöstä.

Kaikilta hakijoilta edellytetään kotouttamislainsäädännön tuntemusta. Eduksi luetaan aikaisempi työskentely neuropsykiatrien ongelmien tai vammaisuudesta aiheutuvien ongelmien parissa.

Toimiin valittavilta edellytetään kykyä nuorten moninaisten elämäntilanteiden kohtaamiseen, koulunkäynnin ja harrastustoiminnan tukemiseen, itsenäistymistaitojen harjoitteluun sekä yhteistyöhönTurun kaupungin edustajan, ELY-keskuksen, kouluviranomaisten, opettajien ja nuorten edustajien kanssa.

Sijaishuollon työkokemus ja kiintymyssuhdehäiriöiden tai traumojen kanssa työskentelystä lasten ja perheiden kanssa luetaan eduksi.

Työ on vuorotyötä ja sisältää aamu-, ilta-, yö-, ja viikonlopputyötä. Työntekijöiden jaksamisesta pidämme huolta mm. säännöllisten työnohjausten ja koulutusten avulla. Työssä noudatetaan AVAINTA Ry:n työehtosopimusta.

Tehtävään valitun tulee esittää ennen työn aloittamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostitse 16.10.2017 klo 16 mennessä kriisi- ja väkivaltatyön palvelupäällikkö Raimo Nurmiselle (raimo.nurminen@tuentu.fi) Haastattelut pidetään 19.10.2017 klo 12-16 ja 23.10.2017 klo 9-16 välisenä aikana.

Lisätietoja tehtävästä voi kysyä Raimo Nurmiselta, p. 050 466 5575 arkisin klo 8-16 välisenä aikana.