Skip to main content
Turun ensi- ja turvakoti ry:n uutiset

Turun ensi- ja turvakoti etsii perheryhmäkodin yksikön vastaavaa

By 3.10.2017No Comments

Turun ensi- ja turvakoti ry julistaa haettavaksi

Perheryhmäkodin yksikön vastaavan toimen

Toimi täytetään 1.12.2017 alkaen, tai sopimuksen mukaan aikaisemmin

Turun ensi- ja turvakoti ry perustaa uuden seitsemänpaikkaisen perheryhmäkodin. Perheryhmäkoti on tarkoitettu ilman huoltajaa Suomeen saapuneille oleskeluluvan saaneille alaikäisille pakolaisnuorille. Perheryhmäkodin tehtävänä on tarjota nuorelle turvallinen, kodinomainen ympäristö ja tukea nuorta kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan sekä kasvussa kohti itsenäistä elämää.

Haemme yksikön vastaavaa määräaikaiseen, 1.12.2017- 31.12.2018, toimeen. Työsopimusta on mahdollista jatkaa määräaikaisena 1.1.2019-31.12.2019, jos palveluntarve on edelleen olemassa.

Tehtävään valittavalta vaaditaan LsL 60§:n mukainen ammatillinen pätevyys ja vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus lastensuojelun sijaishuollosta sekä riittävä johtamistaito. Lisäksi yksikön vastaavalta edellytetään kokemusta maahanmuuttajatyöstä sekä kotouttamislainsäädännön tuntemusta.

Toimeen valittava tulee toimimaan perustettavan yksikön lähiesimiehenä, vastaamaan perustehtävän mukaisen asiakasprosessin suunnittelusta, johtamisesta ja arvioinnista, työvuorosuunnittelusta (TyövuoroVelho) sekä yhteistyöstä Turun kaupungin edustajan, ELY-keskuksen, kouluviranomaisten, opettajien ja nuorten edustajien kanssa. Yksikön vastaava osallistuu myös asiakastyöhön.

Työ on vuorotyötä ja sisältää aamu-, ilta- ja viikonlopputyötä. Työntekijöiden jaksamisesta pidämme huolta mm. säännöllisten työnohjausten ja koulutusten avulla. Työssä noudatetaan AVAINTA Ry:n työehtosopimusta.

Tehtävään valitun tulee esittää ennen työn aloittamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostitse 16.10.2017 klo 16 mennessä kriisi- ja väkivaltatyön palvelupäällikkö Raimo Nurmiselle (raimo.nurminen@tuentu.fi) Haastattelut pidetään 19.10.2017 klo 12-16 ja 23.10.2017 klo 9-16 välisenä aikana.

Lisätietoja tehtävästä voi kysyä Raimo Nurmiselta, p. 050 466 5575 arkisin klo 8-16 välisenä aikana.