Skip to main content

Turun ensikodin toiminnan aloittamisesta on 15.9.2020 kulunut kunnioitettavat 75-vuotta. Yhdistyksen perustava kokous järjestettiin 15.9.1945 ja toimitilojen peruskivi Turun Luolavuoreen muurattiin 18.1.1950. Toimitilat valmistuivat keväällä 1951 ja vielä nykyäänkin työtä tehdään samalla paikalla.

Ensikotityö oli Turun ensi- ja turvakoti ry:n ensimmäinen toimintamuoto ja perustettiin aktiivisten kansalaisten toimesta alun perin tukemaan avioliiton ulkopuolella synnyttäviä äitejä tarjoamalla asumispalveluja ja arjen taitojen opettelua. Nykyään ensikotityön keskiössä on vanhemmuuden vahvistaminen, joka koskee koko perhettä. Isät ovat mukana kuntoutusjaksoilla yhä useammin.

Yhdistyksen tavoitteena on ollut alusta asti vastata kulloinkin ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin, johon myös nykyinen palveluvalikoimamme on sopeutunut. Kaikkia toimintoja ohjaa kuitenkin edelleen se kaikkein tärkein näkökulma, eli lastensuojelu.

Turun ensi- ja turvakoti ry:n työ on yleishyödyllistä järjestötyötä. Kiitämme kuluneista vuosikymmenistä menneitä ahkeria sukupolvia, ja katsomme luottavasti tulevaisuuteen osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön sekä aktiivisten vapaaehtoisten kanssa.

Lue Turun ensikodin ensimmäisen äidin kokemuksista ensikodissa vuonna 1951.

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen emme valitettavasti voi viettää merkkipäivää juhlan muodossa tänä syksynä.