Skip to main content
Turun ensi- ja turvakoti ry:n uutiset

Turun ensi- ja turvakoti ry etsii kahta turvakodin ohjaajaa

By 17.1.2018No Comments

Turun ensi- ja turvakoti ry julistaa haettavaksi Turun Turvakodin kaksi ohjaajan tointa

Toimet täytetään 1.3.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Turun ensi- ja turvakoti ry on vuonna 1945 perustettu kansalaisjärjestö, jonka sääntömääräinen tehtävä on perhekeskeinen lastensuojelutyö.

Turun turvakoti tarjoaa ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ja suojaa lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille. Turvakodin ohjaajan tehtävänä on tukea asiakasta väkivallasta selviytymisessä ja pohtia asiakkaan kanssa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kriisitilanteeseen. Ohjaajat ovat myös asiakkaan tukena erilaisissa verkosto- tai viranomaistapaamisissa. Erityistä huomiota kiinnitetään väkivaltaa kokeneiden lasten auttamiseen.

Haemme kahta ohjaajaa toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Turvakodin ohjaajalla tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä ja työkokemusta lähisuhdeväkivallan kriisityöstä. Lasten kanssa työskentelevillä tulee olla riittävä erikoistuneisuus traumatisoituneiden lasten kanssa työskentelyyn. Kielitaito luetaan eduksi.

Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä. Työntekijöiden jaksamisesta pidämme huolta mm. säännöllisten työnohjausten ja koulutusten avulla. Työssä noudatetaan AVAINTA Ry:n työehtosopimusta.

Tehtävään valitun tulee esittää ennen työn aloittamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostitse 29.1.2018 klo 16 mennessä kriisi- ja väkivaltatyön palvelupäällikkö Raimo Nurmiselle (raimo.nurminen@tuentu.fi). Haastattelut pidetään 5.2.2018 klo 9 -15.

Lisätietoja tehtävästä voi kysyä Raimo Nurmiselta, p. 050 466 5575 tai yksikön vastaavalta sosiaalityöntekijältä Jaana Kinnuselta p. 046 923077 arkisin klo 8-16 välisenä aikana.