Skip to main content
Turun ensi- ja turvakoti ry:n uutiset

Turun ensi- ja turvakoti ry etsii kahta yöohjaajaa

By 29.1.2018No Comments

Turun ensi- ja turvakoti ry julistaa haettavaksi 13.2.2018 mennessä

Kaksi yöohjaajan tointa

Toimet täytetään 1.4.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Ohjaaja vastaa kolmen yksikön (ensikoti, turvakoti ja perheryhmäkoti) toiminnasta ja turvallisuudesta yöaikaan.

Yöajan työtehtäviin kuuluvat mm.:

  • turvakotiin pyrkivien asiakkaiden arviointi, päätöksenteko ja vastaanotto
  • puhelinpäivystys 24 h (neuvonta ja palveluohjaus)
  • lasten turvallisuuden varmistaminen ja tilanteiden arviointi
  • nuorten avustaminen tarvittaessa
  • vanhempien tukeminen ja auttaminen vauvan hoidossa
  • läsnäolo ja kriisityö yksiköiden akuuteissa asiakastilanteissa

Ohjaajilla tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (804/1992) tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto. Eduksi luetaan lastensuojelun, lähisuhdeväkivallan ja vauvatyön sekä kriisityön osaaminen.

Työaika sijoittuu klo 20.30. – 7.30 välille. Työaika on jaksotyöajan mukaan 155 h/ 4 viikkoa ja työssä noudatetaan AVAINTA Ry:n työehtosopimusta. Toiminnan perehdytyksestä, ohjauksesta ja työntekijöiden jaksamisesta huolehtivat esimies (perheryhmäkodin vastaava) ja muiden yksiköiden vastaavat yhteisesti.

Tehtävään valitun tulee esittää ennen työn aloittamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostitse 13.2.2018 klo 16 mennessä vaativan vauvatyön palvelupäällikkö Eija Järviölle (eija.jarvio@tuentu.fi). Lisätietoja voi kysellä puhelimitse p. 050 4006100 ke 31.1. klo 12 – 16, ma 5.2 klo 9 – 16 ja ma 12.2. klo 12 – 16.

Haastattelut pidetään 21.2.2018 klo 9 -15.