Skip to main content

Turun ensi- ja turvakoti ry on vuonna 1945 perustettu kansalaisjärjestö, jonka sääntömääräinen tehtävä on perhekeskeinen lastensuojelutyö. Lasten kanssa tehtävän työn tavoitteena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen.

Turun ensi- ja turvakoti ry hakee kahta yö-ohjaajaa vakituisiin toimiin

Yö-ohjaaja vastaa kolmen yksikön (ensikoti, turvakoti ja perheryhmäkoti) toiminnasta ja turvallisuudesta yöaikaan.

Tehtäviisi kuuluvat muun muassa turvakotiin pyrkivien asiakkaiden arviointi, päätöksenteko ja vastaanotto, puhelinpäivystys (neuvonta ja palveluohjaus), lasten turvallisuuden varmistaminen ja tilanteiden arviointi, nuorille suunnattu arjen tuki, vanhempien tukeminen ja auttaminen vauvan hoidossa sekä läsnäolo ja kriisityö akuuteissa asiakastilanteissa.

Odotamme sinulta sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkintoa tai entistä vastaavaa opistotason tutkintoa. Katsomme eduksesi lastensuojelun, lähisuhdeväkivallan, vauvatyön sekä kriisityön osaamisen. Työssä edellytetään myös itsenäistä työotetta ja kykyä toimia tiimin jäsenenä.

Työhön perehdyttämisestä, ohjauksesta ja työntekijän jaksamisesta huolehtivat lähiesimies ja muiden yksiköiden vastaavat yhteisesti. Työntekijänä saat myös hyvät työterveyspalvelut sekä henkilöstön hyvinvointi- ja kulttuuriedut.

Työaika sijoittuu klo 20.30–7.30 välille ja yöaika on jaksotyöajan mukaan 229,30 h / 6 viikkoa. Noudatamme työssämme AVAINTA ry:n työehtosopimusta.

Odotamme sinun esittävän terveydentilastasi hyväksyttävän lääkärintodistuksen ennen työn aloittamista ja rikostaustan selvittämiseksi annetun lain mukaisen rikostaustaotteen (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työsuhteessa noudatetaan 3 kk:n koeaikaa.

Työyhteisömme arvostaa työntekijöiden ja -hakijoiden sukupuolista, kielellistä ja kulttuurillista monimuotoisuutta.

Toimita hakemuksesi ansioluetteloineen sähköpostitse 16.4.2023 klo 16 mennessä lähijohtaja Tatu Iisakkilalle (tatu.iisakkila@tuentu.fi.) Haastattelut tehdään viikoilla 16–17, mutta niitä voidaan suorittaa myös jo hakuaikana.

Lisätietoja työstä Tatu Iisakkila, p. 050-309 7541 arkisin klo 10–12 välillä.