Skip to main content

Järjestöjen palvelujen näkyvyyden ja löydettävyyden yksi väline on Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV). Turun ensi- ja turvakoti ry on ottanut alkusyksystä käyttöön PTV:n ja vienyt sinne yhdistyksen palvelu- ja asiointikanavatietonsa. Palvelutietovarannon käyttäminen on järjestöille vapaaehtoista, mutta palveluiden löydettävyyden näkökulmasta yksi tärkeä väline.

– Erityisesti nyt, kun Varsinais-Suomen hyvinvointialue kokoaa alueen sote-palveluita yhteen, haluamme varmistaa palveluidemme löydettävyyden osana alueen palvelutarjontaa myös tätä kautta. Toiveena on, että yhdistyksen palveluita ja asiointikanavia liitetään osaksi alueen julkista palvelutuotantoa palvelutietovarannon avulla, kertoo kehittämispäällikkö Pilvi Rantanen.

Asiakkaiden näkökulmasta on tärkeää tehdä järjestöjen tuottamat palvelut näkyväksi eri kanavilla ja helpottaa näin asiakkaita löytämään julkisia palveluita ja niiden aukkokohtia tukevia palveluita.

– Kansallisesti kehitteillä oleva sähköinen perhekeskus, Omaperhe.fi, on myös uudenlainen mahdollisuus järjestöpalveluiden löydettävyydelle. Oletettavasti portaalista tulee ajan myötä tunnettu lapsiperheiden keskuudessa, ja näin se on kannuste meille panostaa palvelutietojemme ylläpitoon palvelutietovarannossa, toteaa Rantanen.

Yhdistyksen kaikki palvelut ovat löydettävissä PTV:stä marraskuun lopussa.