Skip to main content
Turun ensikoti

Yksilöllistä ja vahvaa tukea vauvaperheille

Turun ensikoti tarjoaa ympärivuorokautista, yksilöllistä ja vahvaa tukea vauvaperheille. Apua voi tarvita perhe, jolla on puutteita arjen taidoissa, vauvan ja vanhemman välisessä vuorovaikutussuhteessa tai vauvan hoidossa. Vanhempien nuori ikä ja/tai mielenterveysongelmat voivat aiheuttaa myös tuen tarvetta. Ensikotiin tulosta sovitaan oman sosiaalityöntekijän kanssa.

Turun ensikodissa on seitsemän perhepaikkaa.  Äitien ja isien toivotaan tulevan ensikotikuntoutukseen ennen vauvan syntymää, koska suhde vauvaan alkaa kehittyä jo odotusaikana. Ensikodissa eletään yhdessä vauvaperheen arkea, tuetaan vauvan ja vanhemman vuorovaikutusta ja pidetään huolta vauvan hyvästä hoidosta. Vauva saa turvallisen kasvuympäristön, jossa voi kasvaa ja kehittyä turvallisesti yhdessä oman vanhempansa kanssa.

Vauvaperheiden ensikodissa saama tuki on yksilöllistä ja perustuu perheen ja yhteistyöverkoston kanssa laadittuun suunnitelmaan. Perheelle nimetään kaksi omaohjaajaa, jotka toimivat perheen lähityöntekijöinä. Omaohjaajasuhde perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. Yksilötyöskentelyn lisäksi ensikodin arkea rytmittävät yhteiset toiminnat, kuten aamupalaverit, viikoittaiset yhteisökokoukset ja ensikodin ryhmätoiminnat.

Kuntoutusjakson kesto vaihtelee kolmesta kuukaudesta vuoteen ja sitä arvioidaan säännöllisesti perheen sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa. Perheen tarpeita vastaava jatkokuntoutus suunnitellaan yhdessä jakson lopulla. Ensikodin omaohjaaja voi jonkin aikaa jatkaa perheen tukena kotiutumisen alkuvaiheessa.

Ota yhteyttä

Lähijohtaja (paikkatiedustelut)
Maria Kronlund

Puh. 050 5863755
maria.kronlund@tuentu.fi

Turun ensikoti -esiteTurun ensi- ja turvakodin Facebook-sivu