Skip to main content
Turvassa-hanke

Apua lapsille, vanhemmille ja läheisille vaativissa erotilanteissa

Vuosittain noin 40 000 lapsen vanhemmat eroavat. Suurin osa vanhemmista pystyy ottamaan lapsen edun huomioon sovinnollisesti, mutta reilun 1500 lapsen vanhemmat alkavat riidellä lapsistaan niin, että kiistasta tulee repivä ja se pitkittyy.

Turvassa-hankkeessa 2022

Lisätään ammattilaisten ymmärrystä, osaamista ja auttamisen tapoja konfliktoituneista erotilanteista:

  • juurruttamalla ammattilaisten keskuuteen hankkeessa vuosina 2019–2021 kehitettyjä työkäytäntöjä
  • levittämällä Vaativan erotyön -käsikirjaa ja hankkeessa laadittua selvitystä ja suosituksia vaativan erotyön kehittämiseksi
  • Vieraat vanhemmat verkkoryhmä – suljettu vertaisryhmä erovanhemmille, jotka ovat kohdanneet vieraannuttamista, ovat vieraantuneet tai vieraannutettu lapsestaan

Lisäksi vahvistetaan Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten ero- ja väkivaltatyön osaamista ja toimitaan kehittämiskumppaneina sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä osaamis- ja tukikeskuksissa (OT-keskukset).