Skip to main content
Turun ensi- ja turvakoti ry:n uutiset

UUSI VIRTUAALIKIRJA: TUNNISTA VÄKIVALTA KASVATUKSESSA JA PUUTU KALTOINKOHTELUUN

By 29.11.2016No Comments

Ensi- ja turvakotien liiton uusi virtuaalikirja tarkastelee lapseen virtuaalikirja_kansi_varillinenkohdistuvaa, kasvatuksellisesti perusteltua väkivaltaa ja laiminlyöntiä laajasti.

Noin puolet lapsista Suomessa kohtaa omissa lähisuhteissaan väkivaltaa ja laiminlyöntiä. Useimmiten väkivaltaa ja laiminlyöntiä käytetään kasvatuksen keinona lapsen toiminnan ohjaamiseksi, käyttäytymisen säätelemiseksi, lapsen rankaisemiseksi tai aikuisen auktoriteettiaseman ylläpitämiseksi. Niin sanottu lievä fyysinen väkivalta, henkinen väkivalta sekä lapsen tarpeiden laiminlyönti ovat näkymättömissä ja puhumattomissa verrattuna vakavaan, lapsen henkeä uhkaavaan kaltoinkohteluun.

Rinnakkaisena näkökulmana ja väkivallan vastavoimana kirjassa nostetaan myönteinen kasvatus ja kannustavan vuorovaikutuksen vahvistaminen.

Kirja puhuttelee ensisijaisesti lapsia ja perheitä työssään kohtaavia eri alojen ammattilaisia ja kutsuu lukijaa tutkimaan myös omia asenteitaan, arvojaan ja käsityksiään lapsen hyvästä kasvusta ja kasvattajana toimimisesta. Kirjan tärkein viesti on; uskalla nähdä lapsen tunnekokemus, kuulla lapsen viesti ja katsoa lapsen käytöksen taakse. Näe, tunnista ja puutu väkivaltaan ja laiminlyöntiin. Vahvista kannustavaa kasvatusta.

Virtuaalikirjan menetelmät on kehitetty käytännön työssä Lahden, Oulun ja Turun ensi- ja turvakotiyhdistyksissä sekä Kannusta minut vahvaksi! -hankkeessa.

Sähköiseen kirjaan liittyy myös ilmaiseksi tilattavissa olevia painettuja oheismateriaaleja, joiden tiedot ja tilausohjeet löytyvät kirjasta.

Löydät kirjan osoitteesta www.kasvatakannustaen.fi

Lisätietoja:

Satu Keisala, projektipäällikkö
Ensi- ja turvakotien liitto, Kannusta minut vahvaksi -hanke
p. 050 596 3786, satu.keisala@ensijaturvakotienliitto.fi