Skip to main content

Korona on tänä vuonna haastanut kaikkia toimijoita suuresti, niin meitäkin. Julkisten palveluiden aukioloja ja saatavuutta on rajoitettu yhtä aikaa, kun ihmisten avun tarve on kasvanut. Tämä on näkynyt poliisin kotihälytysten kasvuna, lähisuhdeväkivallan ja eroauttamisen avun tarpeen lisääntymisenä samalla, kun raskaana olevia päihdeäitejä ei tavoiteta neuvoloissa tai muuallakaan entisenlaisesti. Nämä ilmiöt näkyvät vahvasti meillä eri palveluiden kysynnässä.

Olemme pyrkineet vastaamaan kasvaneeseen kysyntään luomalla uusia toimintamalleja etäauttamisen osalta. Samalla olemme kuitenkin kyenneet koko vuoden ajan tarjoamaan apua myös lähipalveluna. Kaikki toimintamme osa-alueet ovat tarjonneet apua sitä tarvitseville korona-aikanakin. Iso kiitos kaikille työntekijöillemme jaksamisesta, venymisestä ja ymmärryksestä näinä todella haastavina aikoina.

Vaikka haasteet ovat olleet moninaiset, on valoakin näkyvillä. Kaikki onnistuneet asiakastarinat, ja apua saaneet yksittäisetkin ihmiset antavat toivoa meille toimijoille. Meitä tarvitaan, ja meidän toiminnallemme on yhä paikkansa tässä yhteiskunnassa. Muutoksista huolimatta, olemme kyenneet toimimaan asiakas- ja arvolähtöisesti, ja niin jatkamme toimintaamme myös vuonna 2021.

Haluamme lämpimästi kiittää teitä kaikkia; yhteistyökumppaneita, vapaaehtoisia, jäseniä ja kaikkia yksittäisiä ihmisiä, jotka olette kuluvana vuonna eri tavoin auttaneet meitä auttamaan avun tarvitsijoita.

Rauhallista joulua ja turvallista vuotta 2021!

Heli Paasio
toiminnanjohtaja