Skip to main content

Rakkaus – Huolenpito – Turva – Ennakointi – Leikki

Työssäni Baby Blues -toiminnassa käytän perheiden parissa työvälineenä joskus erilaisia toiminnallisia kortteja. Tällä kertaa asiakastapaamista valmistellessani selasin itselleni kovin tuttuja Pesäpuun tarvekortteja.

Tarvekortteihin on nimetty erilaisia ihmisen elämän tarpeita, jotka auttavat keskustelussa pohtimaan tulevan vauvan, lapsen tai vaikkapa vanhemman tarpeita ja miten ne voisi tyydyttää. Korttien käyttömahdollisuuksien rajana on lähinnä käyttäjän mielikuvitus.

Suojelu – Syli – Uni – Yhdessä tekeminen – Läheisyys

Kortteja on tässä kyseisessä paketissa muutamia kymmeniä. Niitä tällä kertaa selatessani mieleeni tuli, kuinka paljon erilaisia tarpeita ympärillämme ja itsellämme voikaan olla. Ja kuinka paljon kortteihin nimettyjen tarpeiden sisälle vielä kätkeytyykään kaikenlaista, esimerkiksi erilaisia tapoja ja keinoja osoittaa tarpeita, erilaisia mahdollisuuksia vastata tarpeisiin sekä erilaisia tunteita tarpeiden osoittajalla ja toisaalta niihin vastaajalla.

Elämme paitsi yksilönä myös vanhempana keskellä varsinaista tarpeiden palapeliä

Puhtaus – Rajat – Hellyys – Aikuisen aika lapselle – Lohdutus

Vanhemmuuden palapelissä raskaana oleva perhe pohtii kuinka sovittaa tulevan vauvan tarpeet ja omat tarpeet tulevaisuudessa yhteen.

Jo syntyneen vauvan perhe on puolestaan konkreettisesti tekemisissä vauvan tarpeiden kanssa. Mieleen voi herätä kysymyksiä esimerkiksi siitä, kuinka vauva osoittaa tarpeitaan, millaisia merkkejä hän antaa niistä? Kuinka vastaan vauvan tarpeisiin, vastaanko niihin nopeasti, liian hitaasti vai liian nopeasti? Onko antamani vastaus oikein vai väärin, mikä on tarpeeksi ja olenko minä riittävän hyvä vanhempi? Mikä on ylipäänsä riittävää?

Äidin/isän oma aika – Ruoka – Ilo – Terveys – Ulkoilu

Perheiden kanssa käydyissä keskusteluissa sivutaan usein riittämättömyyden tunnetta vanhemmuudessa. Mistä kaikesta se kertoo ja onko tämä tunne aina automaattisesti sidoksissa vanhemmuuteen? Näitä kysymyksiä pohdimme yhdessä tulevien vanhempien ja jo vanhemmiksi tulleiden kanssa.

Usein vanhemmat pohtivat minkälaisia ihmisiä he itse ovat. Osa heistä lähtee yhteisissä keskusteluissa matkalle omaan lapsuuteen ja elämänvaiheeseen, jolloin asui omien vanhempiensa tai kasvattajiensa kanssa. Keskusteluissa pyörivät vaativuus itseä kohtaan, omassa lapsuudessa eri suunnilta tulleet odotukset ja vaatimukset sekä mahdolliset haasteet omassa lapsuuden elinympäristössä.

Menneen pohtimisen lisäksi keskustelemme usein nykyhetkestä, kuten ympäristön ja nyky-yhteiskunnan odotuksista ja suuriltakin tuntuvista vaatimuksista. Monille some ja sen mukanaan tuomat käsitykset vanhemmuudesta asettavat suuria vaatimuksia. Lisäksi ovat omat haaveet ja toiveet vanhemmuudesta ja kokemus näiden odotusten  kohtaamisesta tai kohtaamattomuudesta todellisuuden kanssa.

Haluan haastaa meidät ihan kaikki osallistumaan vanhemmuuden palapelin kokoamiseen pienellä sinä riität -palasella

Hassuttelu – Kärsivällisyys – Hyväksytyksi tuleminen – Päivärytmi/säännöllisyys – Huomio

Jokainen vanhempi etsii omaa tapaansa koota vanhemmuuden palapeliä. Kokeilee, erehtyy ja onnistuu. Ja tämä kaikki toistuu uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Monta kertaa vuodessa, kuukaudessa, viikossa ja päivässä.

Perheiden kanssa työskennellessä itselleni herää ajatus ja toive siitä, kuinka me ammattilaiset eri tahoilla voisimme kaikin tavoin vähentää noita vanhemmuuteen kohdistuvia vaateita ja lähteäkin panostamaan sen sijaan riittävyyteen. Loputtomien listojen ja tavoitteiden sijaan pohtisimmekin mikä riittää tässä hetkessä, mikä kullekin yksilölle, perheelle ja lapselle on riittävää. Perheet ja vanhemmat pystyisivät pysähtymään hetkeen, eikä takaraivossa tykyttäisi koko ajan, kuinka voisin olla enemmän, paremmin tai oikeammin.

Haluan haastaa meidät ihan kaikki osallistumaan vanhemmuuden palapelin kokoamiseen pienellä sinä riität -palasella. Silloin saadaan jokaiselle vanhemmalle ja perheelle ihan oman näköinen palapeli, jossa vahvana huokuu armollisuus ja riittävän hyvä vanhemmuus.

 Tärkeät ihmiset – Lupa olla lapsi – Kuuntelu – Fyysinen koskemattomuus – Juuret

Marika Virtanen
Baby Blues -ohjaaja

Baby Blues -toiminta on maksutonta matalan kynnyksen tukea ja apua vauvaperheille ja raskaana oleville. Tuemme vanhempien jaksamista ja arjen sujumista, sekä autamme varhaisen vuorovaikutuksen syntymisessä. Ota Baby Blues -ohjaajiin yhteyttä sähköpostilla, puhelimitse tai jättämällä yhteydenottopyynnön tuentu.fi -verkkosivun alalaidassa olevan lomakkeen kautta.