Skip to main content

Vauva- ja sikiöaika on äärettömän tärkeää ja herkkää aikaa yksilön kehityksen kannalta. Siksi sen turvallisuutta tulee varmistaa mahdollisimman hyvillä ja tarkoituksenmukaisilla sosiaalipalveluilla.

Hyvinvointialueille siirtyminen on haastanut palveluja ja tarkoituksenmukaisiin palveluihin ohjautumista. Sosiaalipalvelujärjestelmän hyvä aie huolehtia toiminnasta keskeytymättömästi muutosten keskellä on joutunut koetukselle ja se heijastuu myös vauvoihin.

Palvelujärjestelmän keskeneräisyys koskettaa etenkin haavoittuvimmassa asemassa olevia vauvoja ja vauvaperheitä, joilla on erityisiä tuen tarpeita. Kyseessä ovat perheet, joilla tukiverkot ja puolestapuhujat ovat vähissä eikä voimavaroja ole omien tarpeiden puolustamiseen.

Vauvat ovat riippuvaisia aikuisten huolenpidosta

Sikiö- ja vauva-aika on ainutkertainen ja äärimmäisen merkittävä yksilön kehityksen kannalta. Puhutaan tuhannesta ensimmäisestä päivästä. Raskaana olevan äidin päihteettömyyden tukeminen, raskauden aikaisen ahdistuksen hoitaminen ja vaarattoman elinympäristön turvaaminen suojelevat sikiötä vahingoittumiselta herkässä kehitysvaiheessa.

Vauvan varhainen elämänvaihe on perusta myöhemmälle kehitykselle. Vauvat ovat erityisen haavoittuvaisia ja riippuvaisia aikuisten huolenpidosta.

Rakkaus ja hoiva, säännöllinen ja positiivinen vuorovaikutus luovat turvallisen ympäristön, joka tukee vauvan tunnetason ja aivojen kehitystä.

Raskaana olevien ja vauvaperheiden vanhempien mielenterveyshäiriöt ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Vanhemman mielenterveyshäiriöt ovat yhteydessä syntyvän lapsen mielenterveyshäiriöihin, oppimisvaikeuksiin ja heikompaan sosioekonomiseen hyvinvointiin.

Häiriöt ovat yleensä hyvin hoidettavissa, kun ne tunnistetaan varhaisessa vaiheessa.

Varhainen vuorovaikutus vaikuttaa suoraan aivojen kehitykseen

Päihde- tai mielenterveysongelmista kärsivän raskaana olevan ja pienen vauvan vanhemman tukeminen ja kuntouttaminen vahvistavat vauvan ja vanhemman varhaista vuorovaikutusta. Varhaisessa vuorovaikutuksessa vanhemman ja lapsen välille muodostuu tunnepitoinen side, joka suojaa lasta ja tukee vanhempaa hänen suojelutehtävässään.

Varhainen vuorovaikutus vaikuttaa suoraan aivojen kehitykseen ja on keskeinen vauvan kielellisen, tunnetason ja sosiaalisen kehityksen edistämisessä.

Vauva ei voi odottaa ja hänet on huomioitava palvelujärjestelmän uudistuksissa. Hänen kasvatuksensa, terveytensä ja hyvinvointinsa vaikuttaa suoraan yhteiskunnan tulevaisuuteen ja kehitykseen.

Jokaisella lapsella on oikeus elämään, hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Aikuisilla on eettinen ja moraalinen vastuu taata nämä oikeudet jokaiselle vauvalle.

Erityisryhmien tuen tarpeet pitää huomioida

Rakkaus ja hoiva, säännöllinen ja positiivinen vuorovaikutus luovat turvallisen ympäristön, joka tukee vauvan tunnetason ja aivojen kehitystä. Tämän turvaamiseksi erityisryhmien tuen tarpeet pitää huomioida ja varmistaa oikein kohdistetut sekä riittävät palvelut myös muutosten keskellä.

Turun ensi-ja turvakoti ry:n vauvatyön ammattilaiset ovat näköalapaikalla, mitä tulee vauvaperheiden kokemiin haasteisiin. Todistamme perheiden ongelmia ja avuntarvetta kahden ensikotipalvelumme sekä päihdetyön avopalvelun arjessa. Kohtaamme väsyneiden vauvaperheiden hätää myös matalan kynnyksen baby blues -toiminnassa.

Turun ensi- ja turvakoti ry:n vaativan vauvatyön lähijohtajat

MARIA KRONLUND
ensikoti ja baby blues -toiminta
TII MIETTINEN
Pidä kiinni@ -ensikoti Pinja
MINNA BÄCKLUND
Pidä kiinni@ -avopalveluyksikkö Olivia

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomien lukijoilta -mielipidepalstalla 17.10.2023