Skip to main content

Turun seudulla Baby blues -työ on auttanut vuoden 2022 aikana 110 uupunutta perhettä, jotka muuten olisivat jääneet ilman apua. Baby Blues -ohjaajien apua on saanut nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Ilman jatkorahoitusta Baby blues työ päättyy vuoden 2023 lopussa.

Baby blues -toiminta on maksutonta matalan kynnyksen tukea raskaana oleville ja alle 3-vuotiaiden lasten perheille. Baby Blues auttaa perheitä varhaisessa vaiheessa ja yhteyttä voi ottaa vanhempi itse tai ammattilaisen ohjaamana. Lyhytkestoisen keskustelutuen tai ryhmätapaamisten avulla pyritään vahvistamaan varhaista vuorovaikutusta, tuetaan vanhempien jaksamista ja perheen arjen sujumista, päivärytmin löytymistä ja kiintymyssuhteen muodostumista.

Baby Blues -toiminta täydentää kuntien palveluja

Baby blues -toiminta on täydentänyt Turun ja lähikuntien pikkulapsiperheille suunnattuja palveluita tarjoamalla ammatillista tukea yksilö- pari ja ryhmämuotoisesti. Yhteistyö julkisen sektorin lapsiperhepalveluiden kanssa on ollut tiivistä kuten eri ammattilaisten kouluttamista, asiakkaiden ohjausta ja verkostoyhteistyötä. Yhteistyötä on tiivistetty erityisesti neuvoloiden ja perhesosiaalityön sekä TYKS:n perheiden ja vastasyntyneiden osaston kanssa.

Nopea pääsy keskusteluyhteyteen oli korvaamattoman arvokasta kuormittavassa tilanteessa, Baby Blues -toiminta on ehdottoman tärkeää etenkin, kun neuvolan tukipalveluissa on pitkät jonot ja asiakkaiden tarve nopealle avulle suuri.

– On ilahduttavaa, että yhteydenottoihin on pystytty vastaamaan nopeasti ja tapaamiset on pystytty räätälöimään perheiden tarpeiden mukaisesti. Asiakkaat ovat kertoneet, että ensitapaaminen on järjestynyt nopeasti, yleensä jo viikon kuluessa yhteydenotosta, kertoo lähijohtaja Maria Kronlund, Turun ensi- ja turvakoti ry:stä.
– Apu on tullut oikeaan hetkeen, kun on esimerkiksi odotettu kunnan omaa palveluita. Usein avuksi on riittänyt muutama tapaaminen ja solmut ovat alkaneet aukeamaan, Kronlund muistuttaa.

Perheen ajatukset selkenevät ja kiintymyssuhde vahvistuu

Raskaana olevien asiakkaiden kanssa on keskusteltu raskauden herättämistä, ristiriitaisista tunteista sekä synnytykseen ja tulevaan elämänmuutokseen liittyvistä peloista. Asiakkailta saadun palautteen mukaan raskausaikana käydyt keskustelut ovat selkeyttäneet omia ajatuksia. Kotikäyntien ja yksilö- sekä paritapaamisten avulla vanhemmat ovat oppineet tunnistamaan vauvan viestejä ja sitä kautta vastaamaan vauvan tarpeisiin oikea-aikaisesti sekä vastavuoroisesti. Tapaamisilla ohjaaja on tukenut vanhempaa löytämään arjesta yhteisiä ilon hetkiä, mikä on vahvistanut vauvan ja vanhemman välistä kiintymyssuhdetta.

– Baby blues -ohjaajat ovat voineet olla rauhassa ja tasavertaisesti perheen kanssa. Perheet ovat kokeneet tulleensa kuulluksi ja varmuus vanhempana sekä psyykkinen hyvinvointi on lisääntynyt, Kronlund summaa.
– Paritapaamisissa on pystytty valmistamaan molempia vanhempia vauvan tuloon ja tuettu parisuhdetta.

Turun ensi- ja turvakoti ry:ssä baby blues -työtä on tehty määräaikaisella hankerahoituksella STEAn avustamana. Jatkuakseen työ tarvitsee pysyvän rahoituksen.

Lue lisää:

YLE: ”Missä se onnen tunne on?” Baby bluesia on turha hävetä, vanhemman syyllisyys alakulosta on puhuttavissa pois

SVENSKA YLE: Åboprojekt hjälper nyblivna föräldrar som lider av ångest och trötthet: ”Om jag inte hade fått komma hit vet jag inte var jag hade varit just nu”

Baby Blues -tuki lähentää vauvaa ja vanhempaa

Vauva-ajan tunnemyrsky voi yllättää – jatkuvaan pahaan oloon löytyy apua