Skip to main content

Turun ensi- ja turvakoti ry:ssä työskennellään 24/7 ja 365, olemme siis läsnä aina. Kun iltavuoron ohjaajat lähtevät kotiin joskus auringonlaskun aikaan, alkaa yövuorolaisten työrupeama.

Ympärivuorokautisissa yksiköissä yövuorolla on oma tärkeä tehtävänsä asiakkaiden kokonaisvaltaisessa tukemisessa. Ohjaajan näkökulmasta työtehtävät yöllä ovat luonteeltaan hyvin vaihtelevia. Välillä kohdalle osuu rauhallisia öitä ja välillä hyvin kiireisiä.

Yö-ohjaajan tehtäviin kuuluu yöaikaan paikalla olevien asiakkaiden yleisestä turvallisuudesta huolehtiminen. Se tarkoittaa esimerkiksi kulunvalvontaa ja säännöllisiä kierroksia. Huolehdimme myös puhelinpäivystyksestä ja teemme vaihtelevassa määrin yhteistyötä viranomaisten kuten sosiaalipäivystyksen ja poliisin kanssa.

Turvakotiin voi hakeutua mihin vuorokaudenaikaan tahansa, joten yövuoroissa vastaanotetaan uusia asiakkaita ja kartoitetaan heidän tilanteitaan. Lisäksi autetaan jo turvakodissa asuvia asiakkaita antamalla esimerkiksi keskusteluapua. Ensikodissa puolestaan tuetaan vanhempia vauvanhoidossa ja ratkotaan yhdessä öisiä pulmia, kuten vauvan nukahtamishaasteita. Myös perheryhmäkodin nuoret voivat tarvita erilaista apua yöaikaan.

Yöt voivat olla vaikeaa aikaa kuormittavassa elämäntilanteessa oleville asiakkaille. Uni ei välttämättä tule ja raskaat ajatukset alkavat pyöriä päässä. Yö-ohjaajan läsnäolo tuo turvaa, sillä asiakkaat tietävät voivansa purkaa mieltä painavia asioita työntekijälle ja saada apua yöllisiin ongelmiin. Yksin ei tarvitse olla.

Pääasiassa yöllinen tunnelma talossa on levollinen, kun päivän toiminta hiljenee ja asiakkaat vetäytyvät omiin oloihinsa.  Yövuoroista tekee mielenkiintoisia niiden yllätyksellisyys; koskaan ei tiedä, mitä seuraava yö tuo tullessaan.

Yö-ohjaaja

Lue lisää:

Turun ensi- ja turvakoti ry hakee kahta yö-ohjaajaa