Skip to main content
Eroauttaminen

Perhekeskeistä
lastensuojelutyötä

Eroauttamistyö Silta

Yksilö- pari- ja perhemuotoista luottamuksellista keskustelutukea eroa pohtiville tai eronneille vanhemmille ja heidän lapsilleen.

Erotilaisuudet ja -ryhmät

Muiden kokemukset ja tieto voivat antaa itselle uuden näkökulman omaan erotilanteeseen. Katso, millaista apua, neuvoja ja vertaistukea on saatavilla.

Tapaamispaikka Tenavatupa

Tapaamispaikka Tenavatupa järjestää valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja pitkäaikaisella kokemuksella jo vuodesta 2000. Tapaamispaikka Tenavatuvan työryhmässä on laaja asiantuntemus eroperheiden ja lastensuojeluperheiden parissa työskentelystä.

Haastavat erot -työryhmä

Haastavat erot -työryhmä tarjoaa ammattilaisille konsultaatioapua eroperheiden kanssa työskentelyyn. Työntekijä saa tukea tilanteen laajempaan tarkasteluun, oikean suunnan löytämiseen ja riskinarviointiin.