Pidä kiinni® avopalveluyksikkö Olivia

Tavoitteina päihteetön
raskausaika ja vanhemmuus

Avopalveluyksikkö Olivia kuntouttaa avohoidossa olevia päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja alle 3-vuotiaiden lasten perheitä, jotka eivät tarvitse laitoskuntoutusta. Asiakkaita ohjautuu muun muassa ensikoti Pinjasta, Tyksin riippuvuuspsykiatrian poliklinikalta ja lastensuojelusta. Kuntoutuksen tavoitteina ovat päihteetön raskausaika ja vanhemmuus, sekä toimivan vuorovaikutuksen syntyminen vanhemman ja lapsen välille. Tavoitteena on myös etsivien työmuotojen kehittäminen yhdessä muiden hoitojärjestelmän toimijoiden kanssa.

Kuntoutus muodostuu omaohjaajasuhteessa tapahtuvasta yksilö- ja perhetyöstä, sekä ryhmätapaamisista yhteisössä. Kuntoutukseen sisältyy 2-3 viikkokäyntiä, joista yksi tai kaksi on ryhmätapaamisia ja yksi kotikäynti tai perhe- / yksilötapaaminen Oliviassa tai muualla. Jokaiselle asiakkaalle valitaan työryhmästä omaohjaaja ja hänelle työpari.

Kuntoutus alkaa tiiviillä kuukauden mittaisella arviointijaksolla (3-4 käyntiä viikossa), jonka aikana kartoitetaan asiakkaan päihde- ja perhetaustaa, elämäntilannetta, kuntoutuksen tavoitteita, sekä tuen tarvetta ja määrää. Kuntoutus rakentuu arviointi – ja kuntoutusjaksosta sekä seurannasta, joka päättää kuntoutuksen. Kuntoutuksen kokonaisuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan, lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja muiden hoitavien tahojen kanssa. Jokainen asiakas kulkee oman kuntoutumisen polkunsa, joka joskus voi olla monivaiheinenkin retkahduksen sattuessa.

Kuntoutusmenetelminä ovat yhteisö- ja hoivaa ja leiki-ryhmät kerran viikossa, omaohjaajakeskustelut,  vuorovaikutuksen video-ohjaus, huumeseulat sekä alkometripuhallutukset. Lisäksi toiminnalliset menetelmät kuten retket kuuluvat kuntoutukseen.

Etsivän ja matalan kynnyksen työ

Etsivän ja matalankynnyksen työn tavoite on löytää ja ohjata omaa tai kumppanin päihteiden käyttöä pohtivat tai päihdeongelmaiset odottavat äidit sekä pikkulapsiperheet (lapset alle 3-vuotiaita) tuen ja palveluiden piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta vanhemman päihteiden käytöstä syntyviä haittoja voitaisiin ehkäistä ja vähentää. Tavoitteena on myös madaltaa ammattilaisten ohjaamisen kynnystä perheen tarpeisiin sopivan tuen piiriin.

Etsimme perheitä, joissa odotetaan vauvaa tai siellä on jo alle kolmivuotias lapsi, ja oma tai puolison päihteiden käyttö mietityttää. Olivian matalan kynnyksen työ on maksutonta, eikä perhettä velvoiteta sitoutumaan ohjaukseen, jos perhe ei itse ole siihen valmis. Apua voi hakea myös nimettömänä. Kaikki yhteydenotot ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

Etsivän ja matalankynnyksen toimintamuotona on asiakastapaamiset yksilö- ja perhekäynneillä sekä valtakunnallinen Chat-auttaminen. Etma-työntekijä on myös mukana Perhelinjan toiminnassa ja häneltä on mahdollisuus varata keskuskeluaikoja Turussa, Uudessakaupingissa ja Laitilassa.

Video: Isän rohkea päätös hakea apua päihdeongelmaanVideo: Äidin tarina päihteidenkäytöstä kohti vahvaa vanhemmuutta

Olivian työryhmä

Moniammatillinen työryhmämme on kouluttautunut mm. yhteisökuntoutuksen menetelmiin, päihdehoitotyöhön, vanhemman ja lapsen välisen suhteen havainnointiin ja arviointiin (mm. MIM), epävakaan persoonallisuuden hoitoon ja traumatyöskentelyyn.

Ota yhteyttä

Lähijohtaja
Saana Ahola
(VTM)
Puh. 050 3799400
saana.ahola@tuentu.fi

Pere Riitta: sosionomi (AMK), ratkaisukesk. lyhytterapeutti riitta.pere@tuentu.fi, p. 050-379 9600
Tuuli Susanna: lähihoitaja, sosionomi (AMK), susanna.tuuli@tuentu.fi p. 050-572 4214
Bäcklund Minna:  terveydenhoitaja, sairaanhoitaja (YAMK), minna.backlund@tuentu.fi  p. 050-572 4215
Neittamo Tuuli: sairaanhoitaja (AMK), tuuli.neittamo@tuentu.fi  p. 050-406 0844
Räsänen Laura: sairaanhoitaja-kätilö (AMK), laura.rasanen@tuentu.fi, p. 050-379 9700
Stenman Taru: sosionomi (AMK), taru.stenman@tuentu.fi  p. 050-512 7501

Materiaalit
Avopalveluyksikkö Olivian esiteETMA-esite, valtakunnallinen

Näin löydät perille

Olivia sijaitsee Verkahovissa osoitteessa Verkatehtaankatu 4, as. 718a, 20100 Turku, 7 krs. Sisäänkäynti pääovista K-marketin vierestä.