Skip to main content
Pidä kiinni® avopalveluyksikkö Olivia

Tavoitteina päihteetön
raskausaika ja vanhemmuus

Pidä kiinni® avopalveluyksikkö Olivia on osa valtakunnallista hoitojärjestelmää, joka on erikoistunut vauvalähtöiseen päihdekuntoutukseen. Hoitojärjestelmä sisältää erityistason palvelua odottaville äideille ja alle 3-vuotiaiden vanhemmille, joilla on tai on ollut päihteiden käyttöä eivätkä he tarvitse laitoskuntoutusta. 

Päihteet ja vanhemmuus sopivat huonosti yhteen. Alkoholin liiallinen käyttö, lääkkeiden väärinkäyttö ja huumeet vaikuttavat lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen ja vaarantavat sekä vanhemman että lapsen hyvinvoinnin.  Avopalveluyksikkö Olivia tarjoaa tukea, päihteiden käytön ollessa pieni tai suuri haaste perheen raskaus- ja pikkulapsiaikana. Jokainen vanhempi haluaa lapsensa parasta, ja jokaisella on oikeus avun ja tuen saamiseen.

Vauvalähtöinen päihdekuntoutus

Avopalveluyksikkö Olivian asiakkaat asuvat omissa kodeissaan. Kuntoutus rakentuu sekä yksilö- että yhteisömuotoisesta työskentelystä, jotka täydentävät toisiaan. Kaikki yhteisön toiminnot on suunniteltu päihteettömyyttä ja vanhemmuutta vahvistaviksi. Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa vanhempia ymmärtämään, mihin päihteidenkäyttöä on tarvinnut ja vahvistaa tulevaisuutta ilman päihteitä. Tuemme vanhempia päihteettömyydessä, vanhemmuudessa, varhaisessa vuorovaikutuksessa sekä elämänhallinnassa. Reflektiivisellä työotteella tuetaan vanhemman kykyä saada kiinni lapsen kokemuksista ja tunteista.

Mitä kuntoutus tarkoittaa?

Kuntoutus muodostuu ryhmätapaamisista yhteisössä, jossa asiakas saa vertaistukea sekä kuntoutuu yhteisön menetelmien avulla. Toisena kuntouttavana osana on omaohjaajasuhde, jossa omaohjaaja tukee perhettä kokonaisvaltaisesti. Kuntoutukseen sisältyy 2–3 viikkokäyntiä, sisältäen kaksi ryhmää, yksilö- tai kotikäynnit. Jokaiselle asiakkaalle valitaan työryhmästä omaohjaaja ja hänelle työpari. Pysyvä elämänmuutos vie aikaa, eikä sitä voi nopeuttaa. Siksi kuntoutus etenee vaiheittain ja vaatii sitoutumista.

Kuntoutusmenetelminä ovat yhteisökokous- ja vuorovaikutusleikkiryhmät kerran viikossa, omaohjaajakeskustelut, valokuvatyöskentely, huumeseulat sekä alkometripuhallutukset. Lisäksi toiminnalliset menetelmät, kuten retket, kuuluvat kuntoutukseen.

Miten Olivian kuntoutukseen pääsee?

Oliviaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä kotikunnan sosiaalitoimeen tai puhumalla asiasta neuvolassa, lääkärissä tai muissa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan Oliviaan.

Pohdituttaako oma tai läheisesi päihteidenkäyttö? Kohtaatko työssäsi päihteitä käyttäviä raskaana olevia tai pikkulapsiperheitä, joiden auttamiseen kaipaisit lisätukea?  Tutustu tästä lisää Olivian Etsivä ja matalan kynnyksen työhön.

Video: Isän rohkea päätös hakea apua päihdeongelmaanVideo: Äidin tarina päihteidenkäytöstä kohti vahvaa vanhemmuutta

Ota yhteyttä

Olivian työryhmä

Moniammatillinen työryhmämme on kouluttautunut mm. yhteisökuntoutuksen menetelmiin, päihdehoitotyöhön, vanhemman ja lapsen välisen suhteen havainnointiin ja arviointiin (mm. MIM), epävakaan persoonallisuuden hoitoon ja traumatyöskentelyyn.

Ota yhteyttä

Lähijohtaja sekä paikkatiedustelut:
Minna Bäcklund
minna.backlund@tuentu.fi  
p. 050-572 4215

Pere Riitta: riitta.pere@tuentu.fi, p. 050-379 9600
Tuuli Susannasusanna.tuuli@tuentu.fi p. 050-572 4214
Neittamo Tuuli: tuuli.neittamo@tuentu.fi  p. 050-406 0844
Räsänen Laura: laura.rasanen@tuentu.fi, p. 050-379 9700
Koivisto Reetta: reetta.koivisto@tuentu.fi  p. 050-512 7501
Maunuksela Marjukka: marjukka.maunuksela@tuentu.fi p. 050-379 9400

Avopalveluyksikkö Olivian esite

Näin löydät perille

Olivia sijaitsee Verkahovissa osoitteessa Verkatehtaankatu 4, as. 718a, 20100 Turku, 7 krs. Sisäänkäynti pääovista K-marketin vierestä.