Pidä kiinni® avopalveluyksikkö Olivia

Tavoitteina päihteetön
raskausaika ja vanhemmuus

Avopalveluyksikkö Olivia kuntouttaa avohoidossa olevia päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja alle 3-vuotiaiden lasten perheitä, jotka eivät tarvitse laitoskuntoutusta. Asiakkaita ohjautuu muun muassa ensikoti Pinjasta, Tyksin riippuvuuspsykiatrian poliklinikalta ja lastensuojelusta. Kuntoutuksen tavoitteina ovat päihteetön raskausaika ja vanhemmuus, sekä toimivan vuorovaikutuksen syntyminen vanhemman ja lapsen välille. Tavoitteena on myös etsivien työmuotojen kehittäminen yhdessä muiden hoitojärjestelmän toimijoiden kanssa.

Kuntoutus muodostuu omaohjaajasuhteessa tapahtuvasta yksilö- ja perhetyöstä, sekä ryhmätapaamisista yhteisössä. Kuntoutukseen sisältyy 2-3 viikkokäyntiä, joista yksi tai kaksi on ryhmätapaamisia ja yksi kotikäynti tai perhe- / yksilötapaaminen Oliviassa tai muualla. Jokaiselle asiakkaalle valitaan työryhmästä omaohjaaja ja hänelle työpari.

Kuntoutus alkaa kuukauden mittaisella arviointijaksolla, jonka aikana kartoitetaan asiakkaan päihde- ja perhetaustaa, elämäntilannetta, kuntoutuksen tavoitteita, sekä tuen tarvetta ja määrää. Kuntoutus rakentuu arviointi – ja kuntoutusjaksosta sekä seurannasta, joka päättää kuntoutuksen. Kuntoutuksen kokonaisuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan, lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja muiden hoitavien tahojen kanssa. Jokainen asiakas kulkee oman kuntoutumisen polkunsa, joka joskus voi olla monivaiheinenkin retkahduksen sattuessa.

Kuntoutusmenetelminä ovat yhteisö- ja hoivaa ja leiki-ryhmät kerran viikossa, omaohjaajakeskustelut,  vuorovaikutuksen video-ohjaus, huumeseulat sekä alkometripuhallutukset. Lisäksi toiminnalliset menetelmät kuten retket kuuluvat kuntoutukseen.

Etsivän ja matalan kynnyksen työ

Etsivän ja matalankynnyksen työn tavoite on löytää ja ohjata omaa tai kumppanin päihteiden käyttöä pohtivat tai päihdeongelmaiset odottavat äidit sekä pikkulapsiperheet (lapset alle 3-vuotiaita) tuen ja palveluiden piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta vanhemman päihteiden käytöstä syntyviä haittoja voitaisiin ehkäistä ja vähentää. Tavoitteena on myös madaltaa ammattilaisten ohjaamisen kynnystä perheen tarpeisiin sopivan tuen piiriin.

Etsimme perheitä, joissa odotetaan vauvaa tai siellä on jo alle kolmivuotias lapsi, ja oma tai puolison päihteiden käyttö mietityttää. Olivian matalan kynnyksen työ on maksutonta, eikä perhettä velvoiteta sitoutumaan ohjaukseen, jos perhe ei itse ole siihen valmis. Apua voi hakea myös nimettömänä. Kaikki yhteydenotot ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

Etsivän ja matalankynnyksen toimintamuotona on asiakastapaamiset yksilö- ja perhekäynneillä,  valtakunnallinen Chat-auttaminen, sekä helmikuussa alkava kerran viikossa kokoontuva Lasinen lapsuus-ryhmä. Etma-työntekijä on myös mukana Perhelinjan toiminnassa ja häneltä on mahdollisuus varata keskuskeluaikoja Turussa, Uudessakaupingissa ja Laitilassa.

Olivian työryhmä

Olivian työryhmä koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. Moniammatillisesta työryhmästämme löytyy runsaasti päihde- ja vuorovaikutushoidon osaamista. Työryhmä on kouluttautunut laajasti muun muassa yhteisökuntoutuksen menetelmiin, päihdehoitotyöhön, vanhemman ja lapsen välisen suhteen havainnointiin ja arviointiin (WMCI, PDI, MIM, ERA) epävakaan persoonallisuuden hoitoon ja traumatyöskentelyyn.

Ota yhteyttä

Yksikön vastaava
Saana Ahola
Puh. 050 3799400
saana.ahola@tuentu.fi

Ahola Saana: yksikön vastaava, sosiaalityöntekijä (VTM), saana.ahola@tuentu.fi,
Pere Riitta: sosionomi (AMK), riitta.pere@tuentu.fi
Tuuli Susanna: lähihoitaja, sosionomi (AMK), susanna.tuuli@tuentu.fi
Forss Kirsi: toimintaterapeutti (AMK), seksuaaliterapeutti, kirsi.forss@tuentu.fi
Bäcklund Minna:  terveydenhoitaja, sairaanhoitaja (AMK), minna.backlund@tuentu.fi
Isotalo Minna:  sairaanhoitaja (AMK), minna.isotalo@tuentu.fi

Olivian koko tiimin tavoittaa myös osoitteesta olivia@tuentu.fi

Materiaalit
Avopalveluyksikkö Olivian esiteOlivian esite, tulostettavaEtsivän ja matalankynnyksen työn esite

Näin löydät perille

Olivia sijaitsee Verkahovissa osoitteessa Verkatehtaankatu 4, as. 718a, 20100 Turku, 7 krs. Sisäänkäynti pääovista K-marketin vierestä.