Pidä kiinni® ensikoti Pinja

Turvalliset olosuhteet vauvalle ja tukea vanhempien päihteettömyyteen

Ensikoti Pinja on päihdeongelmiin erikoistunut ympärivuorokautinen kuntoutusyhteisö raskaana oleville tai vastikään synnyttäneille vauvaperheille. Hoidon tavoitteena on tarjota vauvalle turvalliset olosuhteet ja tukea vanhempia päihteettömyyteen ja vanhemmuuteen kasvamiseen. Kuntoutusjakson pituus vaihtelee 6 kuukaudesta yli vuoteen.

Pinjassa on seitsemän perhepaikkaa. Isä voi olla mukana ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa tai osallistua avopalvelun asiakkaana kuntoutukseen muun perheen mukana. Vanhemmat voivat käydä lääkkeellisessä korvaushoidossa kuntoutusjakson aikana. Perheen kuntoutus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa. Tavoitteena on, että äiti tulee kuntoutukseen hyvissä ajoin ennen synnytystä. Näin voidaan ennaltaehkäistä sikiövaurioita ja luoda pohjaa hyvän varhaisen vuorovaikutuksen kehittymiselle.

Ensikoti Pinjan kuntoutus on yhteisökuntoutusta, jonka mukaisesti asiakkaat kantavat vastuuta yhteisön toiminnasta sekä päätösten että arjen askareiden tasolla. Yhteisöllisyyden kannalta tärkeitä ovat yhteiset ruokailut, yhdessä vietetty aika, yhteinen toiminta ja tapahtumat. Yhteisökokouksia on 3 krt viikossa ja niissä sekä laaditaan että seurataan yhteisön toimintaa koskevia sopimuksia.

Jokaiselle asiakkaalle nimetään omaohjaaja, joka on perheen tukena eri asiakastilanteissa. Pinjan työtavat ja – menetelmät vaihtelevat asiakkaiden tarpeen ja kuntoutuksen vaiheiden mukaan liittyen päihteettömyyteen ja vanhemmuuteen. Laitosjakson päätyttyä asiakkaat yleensä siirtyvät jatkamaan kuntoutusta avopalveluyksikkö Oliviassa.

Ota yhteyttä

Lähijohtaja
Heidi Helmiluoto
Puh. 050 5383511
heidi.helmiluoto@tuentu.fi

Paikkatiedustelut:
Peetu Knuuti, sosiaalityöntekijä
Puh. 041 5136188
peetu.knuuti@tuentu.fi