Pidä kiinni® avopalveluyksikkö Olivia

Etsivän ja matalan kynnyksen työ

Etsivän ja matalankynnyksen työn tavoite on löytää ja ohjata omaa tai kumppanin päihteiden käyttöä pohtivat tai päihdeongelmaiset odottavat äidit sekä pikkulapsiperheet (lapset alle 3-vuotiaita) tuen ja palveluiden piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta vanhemman päihteiden käytöstä syntyviä haittoja voitaisiin ehkäistä ja vähentää. Tavoitteena on myös madaltaa ammattilaisten ohjaamisen kynnystä perheen tarpeisiin sopivan tuen piiriin.

Etsimme perheitä, joissa odotetaan vauvaa tai siellä on jo alle kolmivuotias lapsi, ja oma tai puolison päihteiden käyttö mietityttää. Olivian matalan kynnyksen työ on maksutonta, eikä perhettä velvoiteta sitoutumaan ohjaukseen, jos perhe ei itse ole siihen valmis. Apua voi hakea myös nimettömänä. Kaikki yhteydenotot ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

Etsivän ja matalankynnyksen toimintamuotona on asiakastapaamiset yksilö- ja perhekäynneillä ja valtakunnallinen Chat-auttaminen. Etma-työntekijä on myös mukana Perhelinjan toiminnassa ja häneltä on mahdollisuus varata keskuskeluaikoja Turussa, Uudessakaupingissa ja Laitilassa.

Ota yhteyttä

Yksikön vastaava
Saana Ahola
Puh. 050 3799400
saana.ahola@tuentu.fi

Ahola Saana: Yksikön vastaava, sosiaalityöntekijä (VTM), saana.ahola@tuentu.fi
Pere Riitta: Sosionomi (AMK), riitta.pere@tuentu.fi
Tuuli Susanna: Lähihoitaja, Sosionomi (AMK), susanna.tuuli@tuentu.fi

Olivian koko tiimin tavoittaa myös osoitteesta olivia@tuentu.fi

Materiaalit