Pidä kiinni® avopalveluyksikkö Olivia

Etsivän ja matalan kynnyksen työ

Etsivän ja matalankynnyksen työn tavoite on löytää ja ohjata omaa tai kumppanin päihteiden käyttöä pohtivat tai päihdeongelmaiset odottavat äidit sekä pikkulapsiperheet (lapset alle 3-vuotiaita) tuen ja palveluiden piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta vanhemman päihteiden käytöstä syntyviä haittoja voitaisiin ehkäistä ja vähentää. Tavoitteena on myös madaltaa ammattilaisten ohjaamisen kynnystä perheen tarpeisiin sopivan tuen piiriin.

Etsimme perheitä, joissa odotetaan vauvaa tai siellä on jo alle kolmivuotias lapsi, ja oma tai puolison päihteiden käyttö mietityttää. Olivian matalan kynnyksen työ on maksutonta, eikä perhettä velvoiteta sitoutumaan ohjaukseen, jos perhe ei itse ole siihen valmis. Apua voi hakea myös nimettömänä.

Kaikki yhteydenotot ja keskustelut ovat luottamuksellisia. Etsivän ja matalankynnyksen työtä hoitaa koko Olivian tiimi, voit olla yhteydessä keneen tahansa työntekijään.

Etsivän ja matalankynnyksen toimintamuotona on asiakastapaamiset yksilö- ja perhekäynneillä ja valtakunnallinen Chat-auttaminen. Etma-työntekijä on myös mukana Perhelinjan toiminnassa ja häneltä on mahdollisuus varata keskuskeluaikoja Turussa, Uudessakaupingissa ja Laitilassa.

Ota yhteyttä

Lähijohtaja
Saana Ahola
(VTM)
Puh. 050 379 9400
saana.ahola@tuentu.fi

Pere Riitta: sosionomi (AMK), ratkaisukesk. lyhytterapeutti riitta.pere@tuentu.fi, p. 050-379 9600
Tuuli Susanna: lähihoitaja, sosionomi (AMK), susanna.tuuli@tuentu.fi p. 050-572 4214
Bäcklund Minna:  terveydenhoitaja, sairaanhoitaja (YAMK), minna.backlund@tuentu.fi  p. 050-572 4215
Isotalo Minna:  sairaanhoitaja (AMK), minna.isotalo@tuentu.fi p. 050-344 0590
Neittamo Tuuli: sairaanhoitaja (AMK), tuuli.neittamo@tuentu.fi  p. 050-406 0844
Räsänen Laura: sairaanhoitaja-kätilö (AMK), laura.rasanen@tuentu.fi, p. 050-379 9700
Anttila Taru: sosionomi (AMK), taru.anttila@tuentu.fi  p. 050-512 7501

Olivian koko tiimin tavoittaa myös osoitteesta olivia@tuentu.fi

Avopalveluyksikkö Olivian vuoden 2021 kesäsulun ajankohta on 19.7.-1.8.2021.

Materiaalit
ETMA esite 2021